امروز: پنج شنبه 01 فروردين 1398 برابر با 21 مارس 2019


مصوبات ششمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

ششمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 22-6-96          دستور جلسه :

طرح لوایح

1: طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96)

2:طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96):

3:بررسی لایحه شماره 14129-(5-6-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96

4:بررسی نامه شماره 1547-( 6-6-96 ) رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهری بناب ( ارجاعی ازدومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 9-6-96

5: بررسی لایحه شماره 13695-(30-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 11-6-96 در خصوص خرید سنگ کف و نمای دیوار های محوطه عمارت شهرداری

6: بررسی چهارمین جلسه كميسيون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بنابمورخه 16-6-96

7: بررسی درخواست مرخصی آقای محسن رحیمیان به تاریخ 22-6-96

8:تعیین زمان جلسه بعدی

ناطقان پیش از دستور:

آقای علی پور جعفر : وی در خصوص نحوه وضع و اخذ عوارض از محل در آمدهای مردمی برای هزینه کرد در خدمات شهری به بیان مطالبی اقدام نمودند و همچنین ایشان در خصوص ملاقات خود و آقای جواد نظام پرست با مدیر محترم امور آب و فاضلاب بناب در خصوص اخذ هزینه از محل تبصره 3 ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب گزارشی به اعضاء بیان نمودند.

آقای محمد باقر ولائی :وی در خصوص لزوم رسیدگی به وضع بهداشتی استخر و سونای شهرداری مبنی بر کلرزنی و استفاده از آب بهداشتی مطالبی به حاضرین ارائه نمودند.

شرح مصوبات:

 

ششمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

 

تاریخ: 22-6-96          دستور جلسه :

 

طرح لوایح

 

1: طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96)

 

2:طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96):

 

3:بررسی لایحه شماره 14129-(5-6-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96

 

4:بررسی نامه شماره 1547-( 6-6-96 ) رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهری بناب ( ارجاعی ازدومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 9-6-96

 

5: بررسی لایحه شماره 13695-(30-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 11-6-96 در خصوص خرید سنگ کف و نمای دیوار های محوطه عمارت شهرداری

 

6: بررسی چهارمین جلسه كميسيون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بنابمورخه 16-6-96

 

7: بررسی درخواست مرخصی آقای محسن رحیمیان به تاریخ 22-6-96

 

8:تعیین زمان جلسه بعدی

 

ناطقان پیش از دستور:

 

آقای علی پور جعفر : وی در خصوص نحوه وضع و اخذ عوارض از محل در آمدهای مردمی برای هزینه کرد در خدمات شهری به بیان مطالبی اقدام نمودند و همچنین ایشان در خصوص ملاقات خود و آقای جواد نظام پرست با مدیر محترم امور آب و فاضلاب بناب در خصوص اخذ هزینه از محل تبصره 3 ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب گزارشی به اعضاء بیان نمودند.

 

آقای محمد باقر ولائی :وی در خصوص لزوم رسیدگی به وضع بهداشتی استخر و سونای شهرداری مبنی بر کلرزنی و استفاده از آب بهداشتی مطالبی به حاضرین ارائه نمودند.

 

1: طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96)

در ژاپن جلو کتاب خانه ها هر روز صفوف طویلی درست می شود یعنی مردم زودتر از موعد خودشان را به کتابخانه می رسانند . احساس نیاز شدید و لذت از مطالعه در مراکز شهرها مکانهایی وجود دارد برای برگزاری جلسات هم فکری ، آموزش جمعی ، راه و روش شهروندی بنظر شما این ها کارهای مشکل و نشدنی هستند.آیا ما نمی توانیم انگیزه مطالعه و مراجعه به کتابخانه را در افراد بیشتری فراهم آوریم و آیا ما نمی توانیم مکانی برای آموزش و رشد شهروندی بوجود بیاوریم ؟ اصولاً ما که بعنوان شهر کتاب خودمان را معرفی کردیم باید کتابخانه ی فوق العاده در حد مرکز استان داشته باشیم چون داعیه در این راهیم.

باعنایت به اینکه ساختمان کتابخانه اصلی ما و محل شورای شهر ما را از لحاظ مکانی و کیفیت ، ایده آل نیستند و از سویی این مراکز خیلی مهم هستند و در آینده بیش از این مورد توجه واقع خواهد شد .

کتابخانه و شورای شهر دو مرکز اصلی در رشد و شکوفایی جامعه است یکی در ساخت و ساز تفکر و روح جامعه و دیگری در جسم و جان جامعه نقش آفرینی می کنند بنابراین باید به این دو اهمیت ویژه قایل شد.

اینک یک پیشنهاد ،پیشنهادی که بتواند در مقطع زندگانی همه افراد شهر و روستاها و دولت محترم تاثیر گذار باشد اگر اعضای جدید شورای محترم بتوانند ساختمان دانشگاه آزاد را خریداری نمایند و از آن بعنوان محل شورای شهر و کتابخانه مرکزی شهر استفاده نمایند خدمتی هزار ساله برای آموزش عموم در طول هفته برنامه داشته و نهایت استفاده را ببریم یعنی ساختمان دانشگاه می شود مجلس شورای شهر بناب که توانسته مرکزعلم ( کتابخانه عمومی ) و مرکز آموزش ( محل برگذاری جلسات آگاه سازی ) را در خود جای دهد . این پدیده بسیار با ارزش است وجود ساختمان تنها برگ برنده است چون اگر آماده نبود صد سال دیگه هم این موقعیت دستمان نمی آمد . موقعیت مرکزی ساختمان موجب حس نظارت و حضور دائم شورای در شهر میشود کتابخانه هم همین حالت را دارد در دسترس بودن موجب رغبت مردم برای استفاده از امکانات عمومی میشود و وقتی چیزی در دید نیست احساس عدم در اذهان پیدا می کند و همچنین موجب می شود در هدایت جامعه به طرز ساده و آسان اقدام کنیم . مرکزیت بسیار حائز اهمیت است و باید از این اتفاق بهره جست.

اما چگونه برای خرید آن اگر بودجه ای نباشد به نظر من بترتیب اولویت فروش ساختمان فعلی شورا ، فروش کتابخانه آقایان و کتابخانه بانوان می تواند کافی باشد. ( نظر کمیسیون ) موضوع نامه آقای اسماعیل رحیمی اقدم در جلسه مورخه 21/6/96 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح ضمن تقدیر از نظرات ایشان باعنایت به اینکه محل دانشگاه آزاد اسلامی مورد اشاره در خط پروژه مسیر خیابان امام ( ره ) به خیابان آب قرار داشته و ازسویی فروش املاک توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مقدور می باشد و از سویی مالکیت محل های موصوفه در مالکیت چندین نهاد بود ه و تصمیم یک نهاد مبنی بر تغییر کاربری یا استفاده یا فروش آنها وجاهت قانونی ندارد .( نظر شورا )موضوع درخواست آقای اسماعیل رحیمی اقدم ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در جلسه 22/6/96 شورای اسلامی شهر بناب مطرح با تصمیم اعضای کمیسیون موافقت بعمل آمد .

2:طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96):

با توجه به اینکه همه چیز زندگی مان وابسته به کارکرد درست مغز است ، چند درصد از درآمد روزانه مان صرف غذای فکر و اندیشه می شود . چقدر به نیازهای این عضو تلاش می کنیم در واقع هیچ.

فرهنگ جامعه در جایگاه فکر و اندیشه ی جامع نشسته است ، زیرا تمام واکنشهای اجتماعی در عرصه های مختلف به فرهنگ مرتبط می شود اما برای فرهنگ سازی در سطح شهر و روستای خودمان چقدر دلواپس هستیم

به همین منظور اینجانب بعنوان یک شهروند از شورای محترم شهر بناب تقاضا دارم برای تبرک و نکو داشت آغاز فعالیت شورای دوره پنجم ، مصوبه ای را تصویب نمایند برای رضای خدا و نجات خودمان از گرداب های عقب ماندگی و انحطاط فکری احتمالی .

اصل پیشنهاد:

هر ماه یک جلسه 150 دقیقه ای فرهنگی با حضور افراد دلسوز و فرهنگی دوست شهر در محل شورای شهر به میزبانی شورای محترم برگزار شود

اعضای شرکت کننده : بستگی به تصمیم شورا است اما به نظر اینجانب معاونین تمامی ادارات مربوطه تا مشاغل فرهنگی در سطح شهر و اشخاص فرهنگی دلسوز ، که صاحب طرح و برنامه هستند

چند نکته از ویژگی های این طرح :

نشست های فرهنگی ، قدرت اندیشیدن در جامعه را می افزاید و اهداف اقتصادی ، اجتماعی ، روانی و بهداشت را سمت و سو می دهد .

نشست های فرهنگی آداب و سنن اجتماع را زیر ذره بین برده و علل ناهنجاریها واکنشهای منفی اجتماعی را نمایان خواهد کرد .

از آنجا که سرآمد هر چیز در کمال و آگاهی نهفته است از این مسیر کتاب و کتاب خوانی رونق روز افزون داشته و نتیجتاً در آینده شخصیت های بزرگی در عرصه های مختلف ، برای خدمت به وطن تحویل جامعه می شود .

کنترل اوضاع و احوال شهر راحت تر و برآوردها دقیق تر می شود.( نظر کمیسیون ) موضوع درخواست آقای رحیمی اقدم در جلسه مورخه 21/6/96 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بناب مطرح و مقرر گردید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بناب بعنوان متولی نشست های فرهنگی با اهالی حوزه فرهنگی و اجتماعی نسبت به برگزاری برنامه های سالانه برنامه ریزی و نتایج حاصله را به شورای اسلامی شهر بناب ارائه نماید . (نظر شورا )موضوع درخواست آقای اسماعیل رحیمی اقدم ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در جلسه 22/6/96 شورای اسلامی شهر بناب مطرح ، ضمن موافقت اعضای شورای اسلامی شهر با کلیات نظر اعضای کمیسیون مقرر نمودند به تناسب مناسبتها با دعوت از صاحبنظران و سازمانهای مردم نهاد نسبت به تشکیل جلسات مورد نظر اقدام و از سایر اعضای شورای اسلامی شهر بناب نیز دعوت بعمل آید .

3:بررسی لایحه شماره 14129-(5-6-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96

احتراماً عین درخواست اهالی محترم کوی دانش در خصوص نامگذاری معابر و در بندهای کوی فوق بحضور ارسال می گردد. لذا خواهشمند است مراتب را در جلسه شورای محترم اسلامی مطرح و نتیجه را جهت اجرا به این شهرداری ابلاغ فرمائید.( نظر کمیسیون ) موضوع در جلسه مورخه 21/6/96 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بناب مطرح و مقرر گردیدشهرداری محترم براساس نامگذاری انجام گرفته نسبت به اصلاح ، تعمیر و نصب تابلو معابر اقدام لازم را بعمل آورده و نتیجه را به شورای اسلامی شهر بناب اعلام نماید.

(نظر شورا )موضوع نامه شهرداری بناب در خصوص درخواست اهالی کوی دانش ارجاعی از کمیسیون فرهنگی اجتماعی در جلسه مورخه 22/6/96 مطرح و اعضاء با نظر کمیسیون موافقت بعمل آوردند.

4:بررسی نامه شماره 1547-( 6-6-96 ) رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهری بناب ( ارجاعی ازدومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 9-6-96

احتراماً بپیوست تعداد یک برگ تعرفه نرخهای پیشنهادی برای سرویس مدارس بناب و حومه برای اعمال در سال 96 بخدمتتان ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم شهر مطرح و مراتب را بعد از تصویب جهت اجراء امر به ابلاغ فرمائید.

( لیست وآنالیز قیمت پیشنهادی سرویس مدارس شهرستان بناب بتفکیک نرخ ماهانه سرویس )سال تحصیلی 96-97

قیمت برای هر دانش آموز (سواری)

تاکسی             -       ون

قیمت برای هر دانش آموز (اتوبوس- مینی بوس)

مبدا به مقصد

720000 ریال

620000 ریال

470.000ریال

(روستای زاوشت - روشت کوچک - آخوند قشلاق - قره چبق - روستای چلقای) به مقصد بناب

770000 ریال

670000 ریال

570000 ریال

(روستای قراء پنجگانه شهرک ولی عصر زوارق تازه کند زوارق خانه برق قدیم خلیلوند) به مقصد بناب

870000 ریال

770000 ریال

630000ریال

(خوشه مهر- ینگی کند خوشه مهر- شورگل آلقو- چبقلو-قره قشلاق- دوش)به مقصد بناب

500000 ریال

450000ریال

350000 ریال

جابجایی داخل روستاها

650000ریال

500000ریال

400000ریال

جابجایی از روستا به روستا

-------------

1050000ریال

950000ریال

جابجایی از شهر به شهر (ملکان به بناب)

-------------

1050000 ریال

950000 ریال

جابجایی از شهر به شهر(عجب شیربه بناب)

650000ریال

500000ریال

380000ریال

داخل شهر بناب

هزینه صدورپروانه سرویس مدارس برای سواریهای تحت پوشش 700000 هزارریال وسواریهای شخصی 1500000 هزارریال

هزینه صدورپروانه سرویس مدارس برای اتوبوس 1000000 هزارریال وهزینه شهریه ماهانه اتوبوس ازبابت هرسرویس مدارس 1000000 ریال

صدوربرگ مرخصی هربرگ 20000 ریال

( نظر کمیسیون )در اجرای بند 27 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی موضوع نرخ پیشنهادی سرویس مدارس بناب و حومه در جلسه مطرح پس از استماع نظرات اعضاء کمیسیون و مدیر عامل سازمان حمل و نقل و نظر به اینکه افزایش 7-8 درصدی نسبت به نرخ های سال 95 اعمال گردیده لذا نرخ های پیشنهادی مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید بعد از تائید در جلسه شورا و طی مراحل قانونی عملیاتی گردد . ضمناً در خصوص صدور پروانه سرویس مدارس برای سواریهای تحت پوشش مبلغ 400 هزار ریال و برای سواریهای شخصی 700 هزار ریال اخذ گردد هزینه صدور پروانه سرویس مدارس برای اتوبوس مبلغ یک میلیون ریال و هزینه شهریه ماهانه اتوبوس از بابت هر سرویس مدارس مبلغ 700 هزار ریال تعیین می گردد همچنین از بابت صدور برق مرخصی هر برگ مبلغ 15000 ريال اخذ گردد.(نظر شورا )موضوع صورتجلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری در خصوص تعیین نرخ سرویس مدارس شهری و روستایی در جلسه مطرح اعضای شورای اسلامی شهر ضمن مخالفت با نظر کمیسیون مقرر می دارند نرخ سرویس مدارس عیناً مطابق سال تحصیلی 96-95 برای مدارس شهری و روستایی اخذ گردد.

ضمناً اعضاء مصوب نمودند هیچ گونه مبلغی از بابت صدور پروانه سرویس مدارس برای سواریهای تحت پوشش ، شخصی ،ون ، اتوبوس و مینی بوس اخذ نگردد.

در خصوص صدور برگ مرخصی نیز مصوب گردید از بابت صدور هر برگ مرخصی مبلغ 000/10 ريال اخذ گردد.

5: بررسی لایحه شماره 13695-(30-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 11-6-96 در خصوص خرید سنگ کف و نمای دیوار های محوطه عمارت شهرداری

احتراماً به استحضار می رساند این شهرداری برابر بند 5 صورتجلسه مورخه 15/8/95 شورای محترم اسلامی شهر تا سقف مبلغ 000/000/500/2 ريال جهت خرید سنگ کف و نمای دیوار های محوطه عمارت شهرداری با شرکت آلتون دام عقد قرارداد نموده است حال برابر نامه شماره 11505-18/5/96 معاونت محترم عمران ( تقاضای افزایش 25% درصدی قرار داد فوق) را دارد براین اساس شهرداری بناب در نظر دارد نسبت به افزایش 25% قرار داد فوق الذکر برابر ماده 18 آئین امه مالی شهرداری ها و ماده 10 قرار داد اقدام نماید لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی مطرح و درصورت تصویب مجوز لازم را صادر و امر به ابلاغ فرمایند.( نظر کمیسیون )مفاد لایحه فوق در خصوص تقاضای شهرداری مبنی بر افزایش 25 درصدی قرار داد شماره 4937 مورخه 1/3/96 در جلسه کمیسیون عمران مطرح و مستنداًبه ماده 18 آیین نامه مالی شهرداری ها و بند 10 قرار داد مزبور موضوع با حضور سرپرست شهرداری ،حراست و معاونان و کارشناسان ذیربط و اخذ توضیحات لازم و بحث و بررسی نهایتاً لایحه شهرداری عیناً مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد شهرداری تمام اسناد و مدارک مثبته هزینه های سنگ محوطه   عمارت را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.مراتب جهت تصویب در صحن شورا تقدیم می گردد.( نظر شورا ):موضوع لایحه شماره 13695-30/5/96 شهرداری محترم بناب در خصوص افزایش اعتبار خرید سنگ کف و نمای دیوارهای عمارت شهرداری ارجاعی از کمیسیون عمران و خدمات شهری در جلسه مورخه 22/6/96 شورای اسلامی شهر مطرح اعضای شورای اسلامی شهر بناب با مطالعه اسناد و مدارک ارسالی با نظر کمیسیون مبنی بر افزایش 25 درصدی قرار داد خرید سنگ کف و نمای دیوارها به مبلغ 000/000/625 ريال موافقت بعمل آوردند.

6: بررسی چهارمین جلسه كميسيون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بنابمورخه 16-6-96

طبق دعوت قبلی با حضور اعضاء کمیسیون و مدعوین محترم راس ساعت مقرر با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز شد ابتدا آقای ولائی در خصوص موضوع جلسه مطالبی را ارئه نموده سپس اعضای کمیسیون در خصوص نحوه کرایه وسایط نقلیه و همچنین اخذ عوارض از بابت سرویس مدارس و برگ خروج بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه در خصوص بهسازی ناوگان موتوری شهرداری بحث و بررسی صورت گرفت و آقای نادر داودی سرپرست شهرداری بناب با اشاره به اینکه استفاده از ناوگان فرسوده شهرداری مقرون به صرفه نیست گفت: مشکلاتی مانند بیمه این خودروها در مواقع تصادف باعث دردسر رانندگان می شود

وی از تمهیدات لازم برای بهسازی ناوگان موتوری بناب با سود تسهیلات 7 یا 8 درصدی خبر داد و افزود : خودروهای خدمات شهری در اولویت امر قرار گرفته و در صورت عدم بهسازی مجبور هستیم از خودروها به صورت شیفتی استفاده کنیم که مشکلات متعددی را به بارخواهد آورد .

تصمیات جلسه :

در ادامه این جلسه پس از اظهار نظر اعضاء و مدعوین مقرر شد در صورت تمایل اعضای شورای شهر طرح بهسازی ناوگان موتوری طی لایحه ای با اعلام جزئیات کامل و چگونگی تعویض ، سود بانکی ، نوع خودروهای جایگزین و موارد دیگر جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. .( نظر شورا ):موضوع چهارمین صورتجلسه مورخه 16/6/96 کمیسیون عمران و خدمات شهری در جلسه فوق العاده مورخه 22/6/96 شورای اسلامی شهر مطرح اعضای شورای اسلامی شهر بناب مصوب نمودند شهرداری طی لایحه ای باتوجه به اولویت بندی و جزئیات ماشین الات موجود و کمیت و کیفیت ناوگان حمل و نقل ، دفع زباله و سایر خودروها براساس اولویت بندی و با لحاظ بودجه مصوب در سال 96 مراتب را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

7: بررسی درخواست مرخصی آقای محسن رحیمیان به تاریخ 22-6-96

موضوع درخواست مرخصی توسط آقای رحیمیان در جلسه مطرح و اعضای شورا با مرخصی ایشان بتاریخ فوق موافقت بعمل آوردند.

8:تعیین زمان جلسه عادی شورا:جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب در روز چهارشنبه مورخه 29-6-96 راس ساعت 17برگزار خواهد شد در این جلسه در خصوص انتخاب شهردار و ارائه گزارش توسط دو نفر از کاندیداهای سمت شهردار بناب و همچنین بررسی تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی بحث و بررسی خواهد شد .


355 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در مصوبات
کد خبر: 1135

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

نظرات و دیدگاه شهروندان