امروز: چهارشنبه 30 آبان 1397 برابر با 21 نوامبر 2018


مصوبات چهارمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

چهارمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 15-6-96

دستور جلسه :

طرح لوایح

1: بررسی دومین جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 9-6-96شورای اسلامی شهر

2:بررسی نامه شماره 1547-( 6-6-96 ) رئیس محترم سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی بناب و حومه: در خصوص نرخهای پیشنهادی سرویس مدارس بناب و حومه

3:تعیین زمان جلسه عادی بعدی

شرح مصوبات:

1: بررسی دومین جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 9-6-96شورای اسلامی شهر:دومین جلسه كميسيون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بناب راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 9-6-96 با حضور اعضاء کمیسیون و مدعوین محترم در محل ساختمان شوراي اسلامي شهر تشکیل یافت و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

الف: بررسی نامه شماره 1530-( 4-6-96) رئیس محترم سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی بناب و حومه:احتراماً بپیوست تعداد 2 برگ تعرفه نرخهای پیشنهادی برای تاکسیهای شهری ، خطوط ، بناب مراغه ،آژانس تلفنی خطوط اتوبوس و مینی بوسرانی برای اعمال در سال 96 بخدمتتان ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم شهر مطرح و مراتب را بعد از تصویب جهت اجراء امر به ابلاغ فرمائید.

نرخ کرایه های پیشنهادی تاکسی درون شهری تاکسیرانی بناب در سال 1396 

لیست نرخ پیشنهادی کرایه خطوط روستائی بخش مرکزی بناب مراغه ، آژانسهای شهری سازمان اتوبوسرانی بناب و حوحه

ردیف

کرایه سواری

کرایه اتوبوس

مبداء - مقصد

نرخ مصوب 95

نرخ مصوب 96

نرخ مصوب 95

نرخ مصوب 96

1

8000 ريال

9000 ريال

5000 ريال

5500 ريال

روستای زاوشت روشت کوچک آخوند قشلاق قره چپق چلغای به بناب و برعکس

2

9000 ريال

10000 ريال

6000 ريال

6500 ريال

روستای قراء سه گانه دیزج پروانه زوارق تازه کند زوارق کوته مهر به بناب و برعکس

3

8000ريال

9000 ريال

5000 ريال

5500 ريال

علیخواجه به بناب و برعکس

4

10000 ريال

10000 ريال

7000 ريال

8000 ريال

خوشه مهر شهرک ولیعصر روشت بزرگ خانه برق قدیم -بناب و برعکس

5

12000 ريال

13000 ريال

7000 ريال

8000 ريال

دوش خلیلوند آلقو شورگل به بناب و بالعکس

6

13000 ريال

14000 ريال

8000ريال

9000 ريال

چوپقلو حاج مصیب ینگی کند خوشه مهر قره قشلاق به بناب و بالعکس

7

20000 ريال

22000 ريال

25000 ريال

28000 ريال

صور توتاخانه- قره زکی - قیماسخان

8

18000 ريال

20000 ريال

10000 ريال

10000 ريال

بناب مراغه

9

35000 ريال

35000 ريال

-----

-----

آژانسهای شهری

 

ر دیف

مبداء

مقصد

نرخ مصوب 96

نرخ مصوب 95

1

میدان امام حسین ( ع )

میدان معلم

4500 ريال

4000 ريال

2

میدان امام حسین ( ع )

تا آخر دیزج

6500 ريال

6000 ريال

3

میدان معلم

تا آخر دیزج

4000 ريال

3500 ريال

4

میدان معلم

میدان بسیج

6500 ريال

6000 ريال

5

میدان معلم

میدان امیر کبیر

6500 ريال

6000 ريال

6

میدان معلم

پلیس راه

7500 ريال

7000 ريال

7

میدان امام حسین ( ع )

تامین ا جتماعی

4500 ريال

4000 ريال

8

میدان امام حسین ( ع )

پلیس راه پیام نور - آزاد

7500 ريال

7000 ريال

9

میدان امام حسین ( ع )

میدان بسیج

6500 ريال

6000 ريال

10

میدان امام حسین ( ع )

فرهنگیان 2

7000 ريال

6500 ريال

11

میدان تامین اجتماعی

پلیس را دانشگاه

5500 ريال

5000 ريال

12

میدان امام حسین ( ع )

باقر آباد

4000 ريال

3500 ريال

13

میدان امام حسین ( ع )

میدان امیر کبیر

6500 ريال

6000 ريال

14

میدان امام حسین ( ع )

میدان دواب

15000 ريال

14000 ريال

15

میدان امام حسین ( ع )

حوزه علمیه و بیمارستان شهدا

10000 ريال

9000 ريال

16

میدان امام حسین ( ع )

آرامستانهای شهر

9000 ريال

8000 ريال

17

میدان امام حسین ( ع )

میدان الغدیر

5500 ريال

5000 ريال

18

میدان امام حسین ( ع )

فرهنگیان 3

7500 ريال

7000 ريال

19

میدان امام حسین ( ع )

کویشهرداری

6500 ريال

6000 ريال

20

میدان امام حسین ( ع )

فرهنگیان 4

6500 ريال

6000 ريال

21

میدان امام حسین ( ع )

شهرک ولیعصر

10000 ريال

9000 ريال

22

میدان امام حسین ( ع )

پارک فدک

9000 ريال

8000 ريال

23

میدان امام حسین ( ع )

نیروگاه شهرک صنعتی

16500 ريال

15000 ريال

24

میدان امام حسین ( ع )

انرژی اتمی

13000 ريال

12000 ريال

25

میدان امام حسین ( ع )

شهرک امام

6500 ريال

6000 ريال

26

میدان امام حسین ( ع )

آغداش

6500 ريال

6000 ريال

27

میدان امیر کبیر

میدان امام حسین ( ع )

7500 ريال

7000 ريال

28

ترمینال قدیم میاندوآب

میدان امام حسین ( ع )

6500 ريال

6000 ريال

29

میدان امیر کبیر

سه راهی رجایی

5500 ريال

5000 ريال

30

اول رجایی

میدان امام حسین ( ع )

5500 ريال

5000 ريال

31

نرخ کرایه اتوبوس شهری دولتی و بخش خصوصی با کارت الکترونیک شهروندی

4000 ريال

3500 ريال

32

نرخ کرایه اتوبوس شهری دولتی و بخش خصوصی با کارت الکترونیک شهروندی

4000 ريال

3500 ريال

در اجرای بند 27 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی موضوع تعرفه نرخهای پیشنهادی برای تاکسیهای شهری خطوط بناب مراغه آژانس تلفنی و خطوط اتوبوس و مینی بوسرانی در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری مطرح پس از توضیحات مدیر عامل سازمان حمل و نقل ، اعضای کمیسیون و نماینده رانندگان و یا مد نظر به اینکه افزایش ده درصدی نرخهای در کلیه خطوط با افزایش تورم و سیاست های دولت متعادل بوده و در جهت حمایت از رانندگان و رعایت حقوق شهروندان نرخ های پیشنهادی مورد تائید اعضای کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قرار گرفت و پس از طرح و تصویب در جلسه شورای اسلامی و طی مراحل قانونی قابل اجرا ء خواهد بود.مصوبات کمیسیون عمران و خدمات شهری پس از استماع مطالب کمیسیون عمران و خدمات شهری و موافقان و مخالفان ، با افزایش 10 درصدی ( با تقریب بصورت رند شده ) موافقت گردید.

2:بررسی نامه شماره 1547- (6-6-96) رئیس محترم سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی بناب و حومه: احتراماً بپیوست تعداد یک برگ تعرفه نرخهای پیشنهادی برای سرویس مدارس بناب و حومه برای اعمال در سال 96 بخدمتتان ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم شهر مطرح و مراتب را بعد از تصویب جهت اجراء امر به ابلاغ فرمائید.

( لیست وآنالیز قیمت پیشنهادی سرویس مدارس شهرستان بناب بتفکیک نرخ ماهانه سرویس )سال تحصیلی 96-97

قیمت برای هر دانش آموز (سواری)

تاکسی             -       ون

قیمت برای هر دانش آموز (اتوبوس- مینی بوس)

مبدا به مقصد

720000 ریال

620000 ریال

470.000ریال

(روستای زاوشت - روشت کوچک - آخوند قشلاق - قره چبق - روستای چلقای) به مقصد بناب

770000 ریال

670000 ریال

570000 ریال

(روستای قراء پنجگانه شهرک ولی عصر زوارق تازه کند زوارق خانه برق قدیم خلیلوند) به مقصد بناب

870000 ریال

770000 ریال

630000ریال

(خوشه مهر- ینگی کند خوشه مهر- شورگل آلقو- چبقلو-قره قشلاق- دوش)به مقصد بناب

500000 ریال

450000ریال

350000 ریال

جابجایی داخل روستاها

650000ریال

500000ریال

400000ریال

جابجایی از روستا به روستا

-------------

1050000ریال

950000ریال

جابجایی از شهر به شهر (ملکان به بناب)

-------------

1050000 ریال

950000 ریال

جابجایی از شهر به شهر(عجب شیربه بناب)

650000ریال

500000ریال

380000ریال

داخل شهر بناب

هزینه صدورپروانه سرویس مدارس برای سواریهای تحت پوشش 700000 هزارریال وسواریهای شخصی 1500000 هزارریال

هزینه صدورپروانه سرویس مدارس برای اتوبوس 1000000 هزارریال وهزینه شهریه ماهانه اتوبوس ازبابت هرسرویس مدارس 1000000 ریال

صدوربرگ مرخصی هربرگ 20000 ریال

( نظر کمیسیون )در اجرایبند 27 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی موضوع نرخ پیشنهادی سرویس مدارس بناب و حومه در جلسه مطرح پس از استماع نظرات اعضاء کمیسیون و مدیر عامل سازمان حمل و نقل و نظر به اینکه افزایش 7-8 درصدی نسبت به نرخ های سال 95 اعمال گردیده لذا نرخ های پیشنهادی مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید بعد از تائید در جلسه شورا و طی مراحل قانونی عملیاتی گردد . ضمناً در خصوص صدور پروانه سرویس مدارس برای سواریهای تحت پوشش مبلغ 400 هزار ریال و برای سواریهای شخصی 700 هزار ریال اخذ گردد هزینه صدور پروانه سرویس مدارس برای اتوبوس مبلغ یک میلیون ریال و هزینه شهریه ماهانه اتوبوس از بابت هر سرویس مدارس مبلغ 700 هزار ریال تعیین می گردد همچنین از بابت صدور برق مرخصی هر برگ مبلغ 15000 ريال اخذ گردد. ( نظر شورا ) موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح مقرر شد جهت نهایی نمودن نرخهای سرویس مدارس آقایان ولائی و نظام پرست بعنوان نمایندگان این شورا موضوع را بررسی و نتیجه را به صحن شورا گزارش دهند.

3:تعیین زمان جلسه عادی شورا: جلسه عادی شورا در روز یکشنبه مورخه 19-6-96 برگزار خواهد شد در این جلسه یکی از کاندیدهای محترم تصدی پست شهردار به ارائه برنامه خواهند پرداخت همچنین مقرر گردید در این جلسه طرح ها و لوایحی که توسط کمیسیونها بررسی و تصویب شده و نیزپیشنهادات اعضاء در جلسه مطرح شود.

259 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در مصوبات
کد خبر: 1131

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

نظرات و دیدگاه شهروندان