امروز: چهارشنبه 30 آبان 1397 برابر با 21 نوامبر 2018


مصوبات سیصد وشصت و هفتمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

سیصد و شصت و هفتمین صورتجلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 31-5-96

طرح لوایح

دستور جلسه :

بررسی لوایح

1: بررسی نامه شماره 134118مورخه28-5-96 فرمانداری محترم بناب : در خصوص تجدید نظر صورتجلسات ( تاریخهای 12-5-96 و 14-5-96 و 15-5-96 )

2:بررسی لایحه شماره 11806مورخه10-5-96 شهرداری محترم بناب: در خصوص درخواست مجتمع تجاری الغدیر در خصوص خرید امتیاز برق 3 فاز

3:بررسی نامه مورخه 15-5-96 کارکنان شهرداری در حال تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی: در خصوص مساعدت در تخفیف شهریه

4:بررسی لایحه شماره 12933مورخه22-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص پرداخت دیه عوامل واحد تخلفات ساختمانی

5:بررسی لایحه شماره 12922مورخه22-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص تعریض مجدد خیابان مطهری نرسیده به بلوار

6: بررسی لایحه شماره 13086مورخه24-5-96 شهرداری محترم بناب :در خصوص معرفی نمایندگان جهت حل اختلاف فی ما بین شهرداری و جایگاه CNG

7:بررسی لایحه شماره 13085مورخه24-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص تجلیل و تقدیر از فرزندان دانش آموز و دانشجو، دانشجویان نمونه و شاغل در شهرداری

8: بررسی لایحه شماره 13628مورخه30-5-96 شهرداری محترم بناب: در خصوص تمدید بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری

9:بررسی لایحه شماره 13507مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب :در خصوص برگزاری دوره های تربیت مربی سبک زندگی اسلامی

10:بررسی لایحه شماره 13345مورخه26-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص مصالحه با آقای محرمعلی پیری قدیم و شرکاء

11:بررسی لایحه شماره 13366مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص اعزام کارکنان به سفر سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس

12:بررسی لایحه شماره 13447مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب: در خصوص پرداخت حق مدیریت شهردار

13:بررسی لایحه شماره 13623مورخه30-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص درخواست انواع مصالح ساختمانی برای احداث مساجد و غیره

14:بررسی لایحه شماره 13435مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص موضوع اصابتی محوطه مسجد امام علی ( ع ) شهرک فرهنگ به معبر ضلع شمالی

15:بررسی نامه اهالی محترم خیابان عارف: در خصوص آسفالت کوچه های فرعی خیابان عارف

16:بررسی لایحه شماره 12902مورخه22-5-96 شهرداری محترم بناب: در خصوص مصالحه با آقای محمد صادق صادق زاده

17:بررسی لایحه شماره 12322مورخه16-5-96 شهرداری محترم بناب: در خصوص مصالحه با سرکار خانم صفیه یزدانبخش

18:بررسی لایحه شماره 13346مورخه26-5-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص مصالحه با آقای حسن اسهرلوس

19:بررسی نامه شماره 5096-96-304-5 مورخه23-5-96 ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب: در خصوص اعلام برنامه ها و جشنواره های شاخص شهرستان جهت مشارکت شهرداری و شورای محترم

20:بررسی درخواست هیئت امنای محترم سرای گندم فروشان: در خصوص رسیدگی به مشکلات سرای گندم فروشان قدیم

21:بررسی نامه آقای بلال بنایی صور:در خصوص عدم توان پرداخت عوارض نوسازی

22: طرح و بررسی اهالی محترم کوچه مبین 2 محله اکبرآباد شمالی: در خصوص آسفالت محله

23: بررسی لایحه شماره 11625 مورخه10-5-96 شهرداری محترم بناب: در خصوص پرونده ملکی آقای فرامرز عباسیان

24: بررسی نامه آقای یعقوب پور عبدل: در خصوص ملک واقع در خیابان خرمن کوچه

----------------------------------------

1: بررسی نامه شماره 134118مورخه28-5-96 فرمانداری محترم بناب :احتراماً دراجرای تبصره 4 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی ، هیات تطبیق شهرستان بناب مصوبات 3 نسخه از صورتجلسات ( تاریخهای 12-5-96 و 14-5-96 و 15-5-96 ) شوراهای اسلامی شهر بناب را بررسی کرده است که تعدادی از مصبات به دلایل ذیل با قوانین و مقررات جاری کشور مغایرت دارد بناباراین درخواست می شود در مصوبات مذکور تجدید نظر فرمائید

مصوبه بند 1 صورتجلسه تاریخ 14-5-96 ( نودو دو مین صورتجلسه رسمی ) بدلیل تسویه کامل تعهدات دانشگاه موضوع مبهمی است و مشخص نیست شامل چه عناوینی مشمول چه تعهدات عوارض و بدهی است بنابراین لازم است موضوع در مصوبه مذکور تصریح گردد .

در مصوبه بند 1 صورتجلسه تاریخ 15-5-96 ( سیصد و شصت و دومین جلسه فوق العاده ) با توجه به تعارض فاحش در لایحه شماره 1802 تاریخ 4-2-95 و با لایحه 28-2-95 و در راستای رفع ابهام از موارد اعلام شده ادای توضیح ازناحیه تنظیم کنندگان لوایح مذکور به انضمام مستندات مربوطه ضروری بوده فلذا مقرر می دارد جهت روشنگری پیرامون موارد ذکر شده در اولین جلسه هیت تطبیق حاضر تا اظهار نظر نهایی توسط هیات تطبیق معمول گردد .موضوع در جلسه مطرح در خصوص بند یک صورتجلسه مورخه 14-5-96 مقرر گردید مدارک لازم جهت اطلاع هیئت تطبیق به هیئت فوق ارسال گردد و در خصوص بند یک صورتجلسه مورخه 15-5-96 مقرر گردید نماینده ای از شورا برای روشنفکری اذهان هیئت تطبیق به جلسه هیئت تطبیق دعوت گردد .

2:بررسی لایحه شماره 11806مورخه10-5-96 شهرداری محترم بناب: احتراماً بپیوست عین درخواست مجتمع تجاری الغدیر در خصوص خرید امتیاز برق 3 فاز بحضور ایفاد می گردد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم طرح و در صورت تصویب مجوز لازم در خصوص پادار نموودن اعتبار از دیون و تعهدات عمرانی شهرداری امر به ابلاغ فرمایید.موضوع در جلسه مطرح مقرر گردید پس از کارشناسی لازم مبنی بر نیاز به برق سه فاز و برآورد هزینه های لازم مراتب طی لایحه ای به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3:بررسی نامه مورخه 15-5-96 کارکنان شهرداری در حال تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی:احتراماً اینجانبان جمعی از کارکنان شهرداری بناب که در حال حاضر در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری بناب در حال تحصیل می باشیم از محضر اعضای محترم تقاضا داریم جهت حمایت از ادامه تحصیل کارکنان ترتیبی اتخاذ فرمائید تا قسمتی از شهریه اینجانبان تخفیف لازم اعمال شود . موضوع در جلسه مطرح مصوب گردید از اول سال تحصیلی 96-97 به کارکنان شهرداری در صورت کسب معدل 17 و به بالا 30 % تخفیف در شهریه و همچنین شهریه کلیه کارکنان شهرداری که در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند بصورت اقساطی از حقوق آنان کسر و بحساب دنشگاه واریز گردد.

4:بررسی لایحه شماره 12933مورخه22-5-96 شهرداری محترم بناب:احتراماٌ باستحضار می رساند در جهت انجام دستورات و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز آقای مقصود راستگو و خانم رویا فریدی در ملک در ملک شهرداری واقع در اول کوی فرهنگیان 3 جنب پارک ،مسئول تخلفات ساختمانی آقای علیرضا مرحمتی و عوامل تحت امر به محل مراجعه تا از اقدامات و تصرفات غیر قانونی نامبرده گان جلوگیری نمایند ولی متاسفانه نامبردگان به همراه تنی چند از دوستان و فامیل خود با ایجاد درگیری و تشنج مانع اجرای ماموریت عوامل شهرداری شده و در نهایت با خودزنی و اعلام شکایت بر علیه آقایان مرحمتی و آرش کیاور و با حضور چند نفر از شاهد در دادگاه ایشان را محکوم به پرداخت دیه به مبلغ 54600000 ريال نموده اند . علیهذا با توجه به جمیع مراتب فوق خواهشمند است موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت صلاحدید نسبت به پرداخت مبلغ دیه از محل اعتبارات ماده 17 دستورات لازم و مقتضی صادر گردد . ضمناً از توجه و الطاف بی کران شورای محترم کمال تشکر و قدردانی بعمل می آید .موضوع در جلسه مطرح مقرر گردید مبلغ دیه از محل اعتبارات ماده 17 پرداخت و اقدامات و دفاعیات و کم و کیف موضوع به شورای شهر گزارش شود.

5:بررسی لایحه شماره 12922مورخه22-5-96 شهرداری محترم بناب:احتراماٌ باعنایت به بند 1 صورتجلسه مورخه 10-5-96 کمیته فنی و اجرایی شهرداری بناب در خصوص تعریض مجدد خیابان مطهری نرسیده به بلوار برابر طرح تفصیلی مصوب سال 1385 بناب به استحضار می رساند شهرداری در سالهای گذشته و قبل از تصویب طرح تفصیلی پروانه های ساختمانی متعددی صادر نموده است در صورت اجرای تعریض مجدد ، علاوه بر هزینه های گزافی که متوجه شهرداری می کند از لحاظ شهرسازی نیز همباد سازی بر های اصلی به هم خورده و منظری پلکانی خواهد داشت علیهذا خواهشمند است موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت موافقت جهت حذف تعریض مجدد و تصویب شور ای ترافیک شهرستان ، شهرداری برابر بند مربوطه توصیه های اجرایی طرح تفصیلی 1385 بناب اقدام نماید . ضمناً جناب مهندس سید حاجی زاده و مهندس ملاپور بعنوان نمایندگان شهرداری جهت هر گونه توضیح معرفی می گردد . موضوع در جلسه مطرح شد پس از بحث و تبال نظر مقرر گردید شهرداری طبق طرح جامع و تفصیلی اقدام نموده و در صورت نیاز از کمیسیون ماده 5 استعلام لازم معمول گردد.

6: بررسی لایحه شماره 13086مورخه24-5-96 شهرداری محترم بناب :احتراماٌ به استحضار می رساند با توجه به قرار داد مشارکتی فی ما بین شهرداری و جایگاه CNG ( معروف به وکیلی ) طبق ماده 8 قرار داد که مقرر گردیده در صورت وجود اختلاف 2 نفر از اعضای محترم شورا با انتخاب رئیس محترم شورای اسلامی شهر جهت حل اختلاف انتخاب و معرفی گردد . لذا خواهشمند است نسبت به معرفی نمایندگان محترم اقدام فرمایند.موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر آقایان ولائی و حدادی بعنوان نماینده شورای شهر جهت هر گونه اقدام مقتضی به شهرداری معرفی می گردند.

7:بررسی لایحه شماره 13085مورخه24-5-96 شهرداری محترم بناب :احتراماٌ به استحضار می رساند همه ساله شهرداری در جهت تجلیل و تقدیر از فرزندان دانش آموز و دانشجو، دانشجویان نمونه و شاغل در شهرداری با پرداخت مبلغی اقدام به تشویق می نمود . فلذا با مد نظر قرار دادن مراتب بالا پیشنهاد می گردد مطابق اشل ذیل ، دانش آموزان و دانشجویان صدرالاشاره مورد تشویق قرار گیرند فلذا خواهشمند است مراتب را در جلسه آن شورای محترم طرح و ضمن پادار نمودن مبلغ مورد هزینه در ردیف رفاهی کارکنان بودجه سال 1396، نتیجه را جهت انجام اقدامات بعدی به این شهرداری اعلام فرمائید .

1: مقطع ابتدایی با معدل خیلی خوب 70000 تومان

2: مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی با معدل 17 به بالا 150000 تومان

3: مقطع دانشگاهی کارشناسی با معدل 5-16 به بالا 200000 تومان

4: مقطع دانشگاهی ارشد با معدل 16 به بال250000 تومان

5: مقطع دانشگاهی دکترا با معدل 5-15 به بالا 300000 تومانموضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر با لایحه ارسالی موافقت گردید.

8: بررسی لایحه شماره 13628مورخه30-5-96 شهرداری محترم بناب:احتراماً به استحضار می رساند از آنجائیکه اکثر پرسنل شهرداری علی الخصوص کارگران خدمات شهری ( پارکبانان و کارکنان دفع زباله ) در معرض انواع بیماریهای عفونی ، ریوی و تنفسی بوده و یا بخاطر کارهای سنگین و طاقت فرسا و طولانی مدت روزمره در پایان کار ( بازنشستگی ) با مشکلات اسکلتی ( آرتروز مفاصل ، دیسک کمر و ... ) مواجه می شوند در حالیکه پشتوانه حمایتی مالی مناسبی برای درمان و امرار معاش خود ندارند در این راستا شهرداری بناب در نظر دارد تا نسبت به تمدید بیمه تکمیلی درمان پرسنل خود اقدام نماید بطوریکه پرداخت هزینه حق بیمه هر خانواده ( حداکثر 4 نفر ) بصورت نصف نصف باشد ( 50% سهم شهرداری 50 % سهم بیمه شده ) تا بلکه بدینوسیله گوشه ای از زحمات نارنجی پوشان و خادمان واقعی و بی ادعا را جبران نموده و مرهمی باشیم بر دستان ترک خورده و پینه بسته خادمان صدیق شهرداری لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی مطرح و درصورت تصویب مجوز لازم را صادر و امر به ابلاغ فرمایند.ضمناً در این خصوص آقایان محسن درخشان و محمود پیغامی برای ارائه توضیحات لزم بحضور معرفی می گردد. موضوع در جلسه مطرح مصوب گردید شهرداری نسبت به پرداخت هزینه 50 درصد بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل کارکنان شهرداری اقدام نماید .

9:بررسی لایحه شماره 13507مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب :احتراماٌ چنانچه استحضار دارید یکی از وظایف شهرداریها مسایل فرهنگی و اجتماعی می باشد لذا در این راستا شهرداری بناب در مرکز آموزش علمی کاربری خود اقدام به برگزاری دوره های تربیت مربی سبک زندگی اسلامی در گرایشهای متفاوت نموده و همچنین در آینده بصورت مکرر انجام خواهد گرفت.لذا خواهشمند است دستور فرمائید 20% هزینه های شرکت کنندگان در دوره های یاد شده مرکز آموزش مذکور را به مبلغ 30000000 ريال از ردیف اعتبارات آموزش شهروندان مساعدت فرمایند. موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

10:بررسی لایحه شماره 13345مورخه26-5-96 شهرداری محترم بناب :احتراماٌ باعنایت به اینکه مقدار 36-3 مترمربع عرصه و همان مساحت از اعیانی ملک پلاک ثبتی 495-1 متعلق به آقای محرمعلی پیری قدیم و شرکاء براساس خط پروژه 18 متری کوی پاسگاه به خیابان اصابت می نماید و کاربری ملک مورد نظر برابر طرح تفصیلی مصوبات سال 1385 ، تجاری مسکونی بوده و مالکین درخواست صدور مجوز تجدید بنا برای بخشی از ملک که دارای کاربری تجاری بوده را داشته لذا در وهله اول موضوع جهت ارزیابی غرامت اصابتی به هیئت کارشناسی رسمی ارجاع که برابر نظریه هیئت مزبور ارزش هر مترمربع اصابتی ملک شامل عرصه و اعیانی از قرار مبلغ 25000000 ريال تعیین شده که موضوع در جلسه مورخه 16-5-96 مطرح مقرر گردید پس از رعایت مقدار اصابتی و اجرای ماده 45 توسط مالکین در باقی مانده ملک برای مساحت 42 مترمربع ( که کاربری آن برابر طرح تفصیلی تجاری بوده ) مجوز تجاری صادر گردد بطوریکه پس از تکمیل فرم داده و ستاده مالکین ما به التفاوت حاصله را به حساب شهرداری پرداخت خواهند نمود ضمناً در صورتی که مالکین در آینده درخواست صدور مجوز مسکونی برای اقی مانده ملک را داشته باشند براساس ضوابط شهرسازی و با پرداخت عوارضات قانونی خواهد بود علیهذا ضمن تقدیم مدارک صلاحدید مجوز لازم جهت عملیاتی شد مفاد مصالحه صادر نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید . موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

11:بررسی لایحه شماره 13366مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب :احتراماٌ به استحضار می رساند شهرداری بناب در نظر دارد تعداد محدودی از کارکنان خود را به منظور تشویق به سفر سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس بفرستد.لذا خواهشمند است دستور فرمائید بعد از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر امر به ابلاغ فرمائید . قبلاً از بذل توجه حضرتعالی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کمال تشکر و امتنان را دارم. موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت و مصوب گردید لیست افراد اعزامی با ذکر دلایل تشویق جهت تائید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

12:بررسی لایحه شماره 13447مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب: احتراماً بپیوست یک برگ کپی حکم کارگزینی اینجانب نادر داودی که از طریق استانداری محترم تائید و ارسال شده تقدیم حضور می گردد از آنجائیکه در زمان مدیریت شهرداران قبلی مبالغی تحت عنوان حق مدیریت به ایشان پرداخت می گردیده است بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به طرح و تصویب حق مدیریت اینجانب در جلسه شورای محترم اسلامی اقدامات لازم را مبذول فرمایید .موضوع در جلسه مطرح مصوب گردید از اول فروردین 96 تا آخر مرداد 96 مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان بعنوان حق مدیریت به ایشان پرداخت گردد.

13:بررسی لایحه شماره 13623مورخه30-5-96 شهرداری محترم بناب :احتراماٌ باستحضار می رساند با عنایت به درخواست های مکرر برخی از افراد در خصوص درخواست انواع مصالح ساختمانی از قبیل آجر ماسه سیمان و ... از شهرداری یا برای استفاده شخصی و یا برای احداث مساجد و غیره با عناوین مختلف مانند ارسال نامه از کمیته امداد و اداره بهزیستی و از طرفی وجود مشکلات عدیده مالی شهرداری در جهت خرید ، تهیه و تویل مصالح مذکور به نامبردگان ، خواهشمند است موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی شهر مطرح و نتیجه مصوبات جهت اقدامات بعدی به شهرداری بناب ارسال گردد.موضوع در جلسه مطرح مقرر گردید موارد بصورت موردی و بر اساس اسناد و مدارک مربوطه جهت تصمیم گیری به شورای شهر ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید.

14:بررسی لایحه شماره 13435مورخه28-5-96 شهرداری محترم بناب : احتراماٌ عطف به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخه 3-12-95 شورای محترم اسلامی شهر در خصوص موضوع اصابتی محوطه مسجد امام علی ( ع ) شهرک فرهنگ به معبر ضلع شمالی در راستای اجرای مصوبه مذکور موضوع جهت ارزیابی غرامت به هیئت کارشناسی ارجاع که برابر نظریه هیئت مورد نظر ارزش هر مترمربع اصابتی که طبق گزارش واحد نقشه برداری به مساحت 261 مترمربع بوده از قرا مبلغ 5000000 ريال برآورد و ارزیابی گردید که موضوع مجدداً در جلسه مورخه 26/2/96 مطرح مقرر گردید در مقابل مجموع غرامت تعیین شده شهرداری به همان میزان ومبلغ نسبت به انجام عملیات عمرانی شامل دیوار کشی حیاط مسجد ، محوطه سازی و احداث سرویس های بهداشتی هزینه و اقدام نماید ضمناً با توجه به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان امضاء و تائیدصورتجلسه تنظیمی در این رابطه را مشروط به تصویب اعضاء محترم شورای نموده لذا توافق مورد نظر صرفاً در صورت تائید و امضاء اداره اوقاف قابلیت اجرایی خواهد داشت علیهذا ضمن تقدیم مدارک پیوستی خواهشمند است موضوع جهت تصمیم گیری در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید .موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

15:بررسی نامه اهالی محترم خیابان عارف:به استحضار میرساند اهالی خیابان عارف در موضوع آسفالت این خیابان و کوچه های فرعی منتهی به خیابان عارف با شهرداری به دلیل متراژ کوچه های فرعی و- هزینه های مربوطه دچار اختلاف هستیم و شهرداری دوباره از اهالی خواستار هزینه می باشد و اعلام می دارد مصوبه مورخه 24-6-95 نسبت به خیابان عارف است لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه فوق را در خصوص کوچه های فرعی نیز اعمال نمایند.موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبلغ واریزی جهت آسفالت ریزی کوچه های فرعی اختصاص یابد و خیابان اصلی نیز توسط شهرداری آسفالت ریزی شود.

16:بررسی لایحه شماره 12902مورخه22-5-96 شهرداری محترم بناب:احتراماٌ با عنایت به اینکه مقدار 45-10 متر مربع عرصه و 52-4 مترمربع اعیانی از ضلع شمالی ملک پلاک ثبتی 1705-10 متعلق به آقای محمد صادق صادق زاده به خط پروژه بلوار سهند اصابت و مقدار 42-31 مترمربع نیز از ضلع جنوبی شامل طرح توسعه معابر بوده از طرفی مالک در سالهای گذشته برای اعیانیهای احداثی در ضلع شمالی که قسمتی از آن نیز به خیابان اصابت می نماید پروانه ساختمانی اخذ نموده و اخیراً درخواست صدور مجوز مرکز معاینه فنی در ضلع جنوبی ملک مزبور را داشته لذا مقرر گردید قبل از صدور مجوز درخواستی مالک نسبت به رعایت مقدار اصابتی طرح توسعه اقدام و مقدار اصابتی به خط پروژه نیز در زمان نوسازی و تجدید بنا رعایت نماید ضمناً با توجه به اینکه طرح توسعه ضلع جنوبی جزء معبر 12 متری دیزج جنوبی بوده که قبلاً شهرداری برای املاک مشابه امتیازاتی قائل شده و مالک تقاضای تخریب و بازسازی دیوار توسط شهرداری راداشته لذا خواهشمند است موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح مجوز لازم جهت عملیاتی شدن مفاد مصالحه صادر نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید . موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر با متن لایحه ارسال موافقت بعمل آمد.

17:بررسی لایحه شماره 12322مورخه16-5-96 شهرداری محترم بناب:احتراماٌ با عنایت به اینکه سرکار خانم صفیه یزدانبخش مالک پلاک ثبتی 22737-1 واقع در انتهای کوی سعدی برای ملک مزبور پروانه ساختمان اخذ نموده، پس از احداث ساختمان برابر گزارش مهندس ناظر و واحد شهر سازی مشخص گردیده مقدار 58-4 مترمربع زمین مازاد بر شارع متعلق به شهرداری به ملک مزبور الحاق و ادغام شده لذا پس از ارجاع پرونده توسط واحد شهرسازی جهت تعیین تکلیف مساحت مورد نظر موضوع در جلسه مورخه 2-5-96 مطرح مقرر گردید غرامت زمین مزبور بصورت مسکونی برابر نظریه هیئت کارشناسی از قرار هر مترمربع مبلغ 18000000 ريال توسط مالک به حساب شهرداری پرداخت شده و شهرداری نیز مجوز لازم جهت الحاق و ادغام مساحت مورد نظر به ملک مزبور را صادر نماید ضمناً تخلفات مربوط به مازاد پروانه و سایر موارد همزمان جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده 100 ارجاع خواهد شد علیهذا ضمن تقدیم مدارک پیوستی خواهشمند است موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح در صورت صلاحدید مجوز لازم برای واگذاری زمین مازاد جهت الحاق و ادغام به ملک خانم صفیه یزدانبخش صادر نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید . موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

18:بررسی لایحه شماره 13346مورخه26-5-96 شهرداری محترم بناب :احتراماٌ با عنایت به اینکه مقدار 59-52 مترمربع عرصه و 92-38 مترمربع از اعیانی ملک پلاک ثبتی 1983-1 متعلق به آقای حسن اسهرلوس به خط پروژه 12 متری سیف العلماء اصابت می نماید و مالک تقاضای پروانه تجاری مسکونی رایگان در مقابل غرامت مقدار اصابتی راداشته لذا موضوع در جلسه مورخه 15-5-96 مطرح مقرر گردید در مقابل غرامت مقدر اصابتی که براساس نظریه هیئت کارشناسی برای هر مترمربع اصابتی عرصه 12000000 ريال و هر مترمربع اصابتی اعیانی 2000000 ريال و همچنین هر مترمربع تجاری جهت محاسبه ارزش افزوده از قرار مبلغ 18000000 ريال برآورد و تعیین گردیده برای باقیمانده ملک ب مساحت حدود 83 مترمربع مجوز احداث 54 مترمربع تجاری و یک طبقه مسکونی با سطح اشغال صد در صد کلاً بصورت رایگان و بدون پرداخت ما به التفاوت از سوی طرفین صادر گردد و مالک نیز ملزم به اصلاح سند اجرای ماده 45 و زاد سازی مسیر می باشد علیهذا ضمن تقدیم فرم داده و ستاده و سایر مدارک پیوستی خواهشمند است موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح در صورت صلاحدید مجوز لازم جهت عملیاتی شدن مفاد مصالحه صادر نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید .موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر با متن لایحه ارسالی موافقت بعمل آمد.

19:بررسی نامه شماره 5096-96-304-5مورخه 23-5-96 ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب:احتراماٌ پیرو نامه های شماره 4603-95-304-5مورخه5-12-95 4960و 96-304-5مورخه 22-3-96 در خصوص اعلام برنامه ها و جشنواره های شاخص شهرستان جهت مشارکت شهرداری و شورای محترم و بنا به اظهار جمعی از هنرمندان بزرگوار موسیقی شهر مبنی بر قول مساعد شورای محترم در جلسه حضوری این عزیزان با اعضای محترم شورا در خصوص مساعدت برای برگزاری جشنواره موسیقی باستحضار می رساند دوازدهمین دوره این جشنواره باتوجه به مجوزهای اخذ شده بصورت استانی برگزار خواهد شد که حدود 500 میلیون ریال هزینه در بر خواهد داشت تقاضای هنرمندان مشارکت حداقل 100 میلیون ریال شورای محترم در این جشنواره می باشد مراتب بنا به درخواست هنرمندان موسیقی به حضور اعلام می گردد . موضوع در جلسه مطرح مصوب گردید جهت برگزاری جشنواره شعر غدیریه مبلغ ده میلیون تومان جشنواره موسیقی محلی پنج میلیون تومان وجشنواره تئاتر پنج میلیون تومان توسط شهرداری پرداخت گردد.

20:بررسی درخواست هیئت امنای محترم سرای گندم فروشان:با توجه به مصوبه 5016 مورخه11-3-95 شورای محترم شهر کپی مصوبه بپیوست موجود است . درخصوص رسیدگی به مشکلات سرای گندم فروشان قدیم که طبق مصوبه قرار شد با پرداخت مبلغ 200000000 ریال از طرف اهالی سرا نسبت به بهسازی و زیبا سازی آن توسط شهرداری اقدام گردد که این امر پس از پرداخت مبلغ مذکور کپی اسناد پرداختی بپیوست موجود است با فیال کاری و جدول گذاری قسمت اعظمی از سرا انجام شد که متاسفانه به علت فرا رسیدن فصل بارش ،آسفالت کردن قسمت ورودی سرا در سال 95 امکانپذیر نشد و به سال 96 موکول گردید . در سال 96 و در پی تغییر مسئول انجام این طرح آقای علی اصغری و انتقال ایشان به قسمت دیگر مسئولین فعلی با طرح این موضوع که کلمه آسفالت در مصوبه شورای شهر نیامده است از آسفالت نمودن ورودی سرا خودداری می کنند . حال از اعضای محترم شورا تقاضا مندیم که با اضافه نمودن کلمه آسفالت به کلمات بهسازی و زیبا سازی در مصوبه شورا ، مشکل بوجود آمده را حل و فصل نمایند.موضوع درخواست هیئت امنای محترم در جلسه مطرح مصوب گردید شهرداری محترم نسبت به آسفالت این سرا و همچنین نسبت به نصب چراغ پایه کوتاه ورودی این محل از طرف خیابان اقدام لازم را معمول نمایند.

21:بررسی نامه آقای بلال بنایی صور:بحضور عالی می رسانم اینجانب بلال بنایی صور دارای سه فرزند معلول ذهنی و حرکتی می باشم که توان پرداخت عوارض نوسازی را ندارم در زندگی روزمره هم با مشکلات عدیده مالی درگیری می باشم از مقام عالی تقاضای بخشش در این زمینه را خواهانم. موضوع در جلسه مطرح مقرر گردید شهرداری از محل ماده 17 هبه نماید.

22: طرح و بررسی اهالی محترم کوچه مبین 2 محله اکبرآباد شمالی: احتراماً اینجانبان به استحضار می رساند سالهاست آبهای سطحی معابر کوی گلشهر به کوچه ما هدایت می شود که باعث بروز مشکلات در فصول مختلف می گردد از طرفی مبلغی از طرف واحد عمران شهرداری بعنوان 20% هزینه آسفالت اعلام شده ده میلیون تومان می باشد که به علت بی بضاعت بودن اهالی فقط سه میلیون و پانصد هزار تومان جمع آوری شده است خواهشمند است دستور فرمائید با اخذ این مبلغ نسبت به آسفالت کوچه اقدام کنند. موضوع در جلسه مطرح مصوب گردید مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان خودیاری از نامبردگان اخذ و نسبت به آسفالت ریزی کوچه مبین 2 واقع در اکبر آباد شمالی اقدام گردد.

23: بررسی لایحه شماره 11625مورخه10-5-96 شهرداری محترم بناب: احتراماً عطف به مصوبه بند 3 صورتجلسه مورخه 25-12-95 شورای محترم اسلامی شهر در رابطه با پرونده ملکی آقای فرامرز عباسیان و در راستای اجرای نظر هیئت تطبیق مبنی بر ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی موضوع مجدداً جهت قیمت گذاری به هیئت کارشناسی رسمی ارجاع که برابر ارزیابی بعمل آمده ارزش هر مترمربع از ملک آقای عباسیان از قرار مبلغ 11000000 ريال هر متر مربع ملک شهرداری واقع در خیابان آغاجاری به مساحت حدود 146 متر مربع بصورت مسکونی از قرار مبلغ 10000000 ريال و بصورت تجاری از قرار مبلغ 000/000/17 ريال هر مترمربع ملک شهرداری واقع در خیابان جدیدالاحداث پشت مخابرات به مساحت حدود 50 مترمربع بصورت مسکونی از قرار هرمترمربع مبلغ 11000000 ريال و بصورت تجاری مبلغ 21000000 ريال و هرمترمربع مغازه شهرداری به شماره 268-p به پلاک ثبتی 20564-1 واقع در طبقه اول برج الغدیر به مساحت 10-20 مترمربع شامل سرقفلی به انضمام مالکیت از قرار مبلغ 55000000 ريال برآورد و قیمت گذاری شد که مقرر گردید کل ملک آقای عباسیان توسط شهرداری تملک در مقابل املاک مورد نظر شهرداری بعنوان معوض به ایشان واگذار گردد که برابر توافق صورت گرفته پس از تکمیل فرم داده و ستاده و تهاتر غرامت ملک آقای فرامرز عباسیان با املاک معوض در مقابل ما به التفاوت غرامت ، برای املاک معوض واگذاری شهرداری واقع در آغاجاری و پشت مخابرات در حد ضوابط شهرسازی پروانه و مجوز احداث رایگان صادر خواهد شد بطوریکه ما به التفاوت از سوی شهرداری تحت هر عنوان پرداخت نخواهد شد و مالک نیز هیچگونه ادعای بعدی در این خصوص نخواهد داشت که در صورت تصویب توافق حاضر توسط اعضاء محترم شورا طرفین در اسرع وقت نسبت به انتقال اسناد رسمی و عادی املاک به نام یکدیگر اقدام خواهد نمود علیهذا ضمن تقدیم فرم داده و ستاده و مدارک پیوستی خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم طرح و در صورت صلاحدید مجوز لازم جهت علیاتی شدن مفاد مصالحه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. موضوع در جلسه مطرح مصوب گردید طبق لایحه ارسالی اقدام شود.

24: بررسی نامه آقای یعقوب پور عبدل: احتراماً اینجانب یعقوب پور عبدل بر حسب اصابت ملک شخصی اینجانب در خیابان خرمن کوچه هزینه غرامت بطور کامل توسط شهرداری پرداخت نشده است لذا مستدعی است دستور فرمائید موضوع مجدداً به کمیسیون معاملاتی ارجاع تا اقدامات مقتضی را مبذول فرمائید. موضوع در جلسه مطرح مقرر شد به آقای پور عبدل از بابت مازاد ملک واگذار شده به شهرداری در خیابان خرمن کوچه به متراژ 27 متر مربع محاسبات لازم صورت گرفته و در مقابل یا بصورت ملک یا ریالی به ایشان پرداخت گردد.

 

471 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در مصوبات
کد خبر: 1120

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

نظرات و دیدگاه شهروندان