امروز: جمعه 03 آذر 1396 برابر با 24 نوامبر 2017


مصوبات

مصوبات (11)

.

سیصد و شصت و هفتمین صورتجلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 31-5-96

طرح لوایح

دستور جلسه :

بررسی لوایح

چهارشنبه, 29 شهریور 1396

هفتمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 29-6-96           دستور جلسه :طرح لوایح

1: طرح مرخصی آقای وحید خیراللهی بتاریخ 29-6-96

2: تعیین نمایندگان شورا جهت رسیدگی به مشکلات رانندگان حمل و نقل شهری.

3:ارائه برنامه توسط آقای فرید پناهی در خصوص تصدی پست شهرداری.

4: قرائت انصراف آقای قهرمان مقدم نیا یکی از گزینه های سمت شهرداری.

5:تعیین زمان جلسه عادی شورا روز یکشنبه مورخه 2-7-96

خلاصه گفتگو: آقای عباس ممقانی در این جلسه پیرامون جلسه ظهر امروز با مدیران شرکت توزیع برق استان مبنی بر ادامه زیر زمینی کردن سیم های برق و همچنین جابجایی نیروهای برق رابه حاضرین ارائه نمودند.همچنین آقای رحیمیان نیز خواستار ارائه برنامه یکساله ادارات خدمات رسان جهت اتخاذ تصمیمات لازم شد.

ناطقان پیش از دستور: 

در ابتدای این جلسه عباس ممقانی رئیس شورای اسلامی شهر بناب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رشادت رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع نابرابر و همچنین تبریک بازگشایی مدارس بر شرکت اعضای شورای اسلامی بر حسب دعوت های بعمل آمده در برنامه های هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس تاکید کرد.

محمد باقر ولایی عضو شورای اسلامی شهر بناب گزارشی از جلسات برگزار شده با رئیس سازمان حمل و نقل شهری در خصوص بررسی مشکلات حمل و نقل و رانندگان تاکسی ارائه نمود.

محسن رحیمیان عضو شورای اسلامی شهر بناب با اعتراض به برگزاری غیر قانونی جلسات هیئت تطبیق به لحاظ عدم مشخص شدن نماینده شورای استان خواستار ارائه مستندات قانونی برای تشکیل جلسات هیئت با اکثریت اعضاء شد.

علی پور جعفر عضو شورای اسلامی شهر به وظایف شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض برای سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: شورا طبق قانون می تواند برای مواردی که منجر به درآمد می شود عوارض تعیین کند.

آقای رحیمیان با اشاره به اینکه شهرداری بعد از انجام هزینه ها اقدام به اخذ مجوز از شورا می کند غیر قانونی می باشد گفت: شهرداری منبعد قبل از هر گونه هزینه باید از شورای اسلامی شهر مجوز اخذ نمایند.

1: طرح مرخصی آقای وحید خیراللهی بتاریخ 29-6-96:موضوع در جلسه مطرح و با مرخصی آقای وحید     خیراللهی بتاریخ 29/6/96 موافقت بعمل آمد.

2: تعیین نمایندگان شورا جهت رسیدگی به مشکلات رانندگان حمل و نقل شهری: در این جلسه آقایان جواد نظام پرست و محمد باقر ولایی بعنوان نماینده شورا در جهت رفع مشکل رانندگان حمل و نقل شهری انتخاب شده اند لذا به این اعضاء تاکید شد نسبت به بررسی درخواست های نامبردگان اقدام و گزارش لازم را به شورای اسلامی شهر ارائه دهند.

3:ارائه برنامه توسط آقای فرید پناهی در خصوص تصدی پست شهرداری: در این جلسه آقای فرید پناهی از کاندیداهای تصدی سمت شهرداری با حضور در جلسه شورا برنامه های مدیریتی خود را ارائه نمودند .

4: قرائت انصراف آقای قهرمان مقدم نیا یکی از گزینه های سمت شهرداری: در این جلسه متن انصراف نامبرده در این خصوص توسط رئیس شورا قرائت شد.

5:تعیین زمان جلسه عادی شورا:جلسه عادی شورای اسلامی شهر بناب در روز یکشنبه مورخه 2-7-96 راس ساعت 17برگزار خواهد شد در این جلسه در خصوص انتخاب شهردار و همچنین بررسی تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی بحث و بررسی خواهد شد .

اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 01-6-96

ساعت تشکیل:6 عصر-خاتمه 30-9 شب

دستور جلسه :

طرح لوایح

1:تعیین زمان برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر بناب

2:بررسی تعدادکمیسیون های داخلی شورا و اعضای آنها

3:پیشنهاد جمعی از اعضاءمبنی بر برگزاری جلسات استماع کاندیداهای پست احراز شهردار بصورت غیر علنی

4:تصمیم گیری در خصوص جلسه آتی بصورت فوق العاده

------------

خلاصه گفتگو:در آغاز جلسه امروز آقای ممقانی رئیس شورای اسلامی شورای شهر بناب با گرامیداشت هفته دولت ، شهادت شهیدان باهنر و رجایی را تسلیت گفت و خواستار حضور اعضاء در ویژه برنامه های هفته دولت شد.

در این جلسه در خصوص مسایل شهری،نحوه برگزاری و اداره جلسات ،دیدارهای مردمی،رسیدگی به مشکلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

---------------------

1:تعیین زمان برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر بناب: مقرر گردید جلسات رسمی شورا در اوایل و اواسط هر ماه برگزار گردد.

زمان تشکیل جلسات در یکی از روز های یک شنبه یا چهار شنبه خواهد بود.

در صورت نیاز به جلسات فوق العاده مراتب با پیشنهاد اعضاءیا فرماندار محترم و با تصویب اعضای شورا در جلسه ماقبل میسر خواهد بود.

2:بررسی تعدادکمیسیون های داخلی شورا و اعضای آنها:با توجه به بررسی های بعمل آمده و نطق موافقان و مخالفان در خصوص افزایش کمیسیون ها ی داخلی،پس از بحث و تبادل نظر در نهایت اعضاء مصوب نمودند کمیسیونها به شرح زیر بعد از مشخص شدن اعضاء و در جهت بررسی لوایح ارجاعی تشکیل جلسه دهند.

الف-کمیسیون برنامه و بودجه:آقایان رحیمیان-پور جعفر-ممقانی-نظامپرست-ولایی

ب-کمیسیون عمران و برنامه ریزی شهری و خدمات شهری:آقایان خیرالهی-حدادی-ولایی-ممقانی پورجعفر

ج- کمیسیون فرهنگی واجتماعی:آقایان نظام پرست-ولایی-ممقانی-رحیمیان و حدادی

د-کمیسیون حقوقی :آقایان نظام پرسن-خیرالهی-ولایی-ممقانی و رحیمیان

3:پیشنهاد جمعی از اعضاءمبنی بر برگزاری جلسات استماع کاندیداهای پست احراز شهردار بصورت غیر علنی:موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید جلسات فوق بصورت غیر علنی برگزار گردد.

4:تصمیم گیری در خصوص جلسه آتی بصورت فوق العاده:موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید جلسه آتی شورا در روز یکشنبه مورخه 5-6-96 بصورت فوق العاده برگزار شود.

ششمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 22-6-96          دستور جلسه :

طرح لوایح

1: طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96)

2:طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96):

3:بررسی لایحه شماره 14129-(5-6-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96

4:بررسی نامه شماره 1547-( 6-6-96 ) رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهری بناب ( ارجاعی ازدومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 9-6-96

5: بررسی لایحه شماره 13695-(30-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 11-6-96 در خصوص خرید سنگ کف و نمای دیوار های محوطه عمارت شهرداری

6: بررسی چهارمین جلسه كميسيون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بنابمورخه 16-6-96

7: بررسی درخواست مرخصی آقای محسن رحیمیان به تاریخ 22-6-96

8:تعیین زمان جلسه بعدی

ناطقان پیش از دستور:

آقای علی پور جعفر : وی در خصوص نحوه وضع و اخذ عوارض از محل در آمدهای مردمی برای هزینه کرد در خدمات شهری به بیان مطالبی اقدام نمودند و همچنین ایشان در خصوص ملاقات خود و آقای جواد نظام پرست با مدیر محترم امور آب و فاضلاب بناب در خصوص اخذ هزینه از محل تبصره 3 ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب گزارشی به اعضاء بیان نمودند.

آقای محمد باقر ولائی :وی در خصوص لزوم رسیدگی به وضع بهداشتی استخر و سونای شهرداری مبنی بر کلرزنی و استفاده از آب بهداشتی مطالبی به حاضرین ارائه نمودند.

اولین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 5-6-96

طرح لوایح

دستور جلسه :

طرح لوایح

1:تصمیم گیری در خصوص جلسه آتی بصورت فوق العاده

2: حضور جمعی از شهروندان بنابی در جلسه امروز

3:بررسی لایحه شماره 14147مورخه5-6-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص تفویض اختیار به شخص سرپرست شهرداری

4:بحث و بررسی در خصوص کاندیداهای سمت شهردار

5:تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورا


اولین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 5-6-96

طرح لوایح

دستور جلسه :

طرح لوایح

1:تصمیم گیری در خصوص جلسه آتی بصورت فوق العاده

2: حضور جمعی از شهروندان بنابی در جلسه امروز

3:بررسی لایحه شماره 14147مورخه5-6-96 شهرداری محترم بناب : در خصوص تفویض اختیار به شخص سرپرست شهرداری

4:بحث و بررسی در خصوص کاندیداهای سمت شهردار

5:تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورا

1: تصمیم گیری در خصوص جلسه آتی بصورت فوق العاده:موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید جلسه آتی شورا در روز چهارشنبه مورخه 8-6-96 بصورت فوق العاده برگزار شود.

2: حضور جمعی از شهروندان بنابی در جلسه امروز: تعدای از ورزشکاران باشگاه شهرداری با حضور در جلسه شورای اسلامی شهر ضمن دیدار با اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی در خصوص مسایل شهری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مهمانان جلسه بر حمایت اعضای شورای اسلامی از ترویج ورزش در شهرستان تاکید نمودند.

3:بررسی لایحه شماره 14147مورخه 5-6-96 شهرداری محترم بناب : احتراماً به استحضار می رساند شهرداری بناب در راستای تسریع در امورات مالی و رعایت آئین نامه مالی شهرداریها پیشنهاد تفویض اختیار و نظارت موارد مشروحه زیر را برابر تبصره بند 14 و ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1-3-1375 را به شخص سرپرست شهرداری می نماید. خواهشمند است در صورت صلاحدید ودر راستای حذف مکاتبات زاید اداری و صرفاً به منظور روان سازی و تسریع روند معاملات پیشنهادات زیر جهت تفویض اختیار و انجام معاملات از طریق ترک تشریفات و انجام سایر امورات در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را به این شهرداری ابلاغ فرمایید.

1: مناقصه تا سقف 7000000000 ريال

2: ترک تشریفات مناقصه تا سقف 5000000000 ريال

3: قبول اعانات از اشخاص حقیقی و حقوقی به هر میزان

4: هبه به اشخاص حقیقی ، حقوقی ، انجمن ها و مساجد و ادارات تا سقف مبلغ 10000000 ريال در هر مورد.

5:تفویض اختیارات ماده 110 قانون شهرداریها به شخص شهردار

6: سقف استرداد وجوه واریزی به حساب شهرداری تا سقف مبلغ 100000000 ريال در هر موردموضوع لایحه دو فوریتی تفویض اختیار به سرپرست شهرداری بناب در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی و استماع نظر موافقان و مخالفان بشرح زیر تصویب گردید . 1:مناقصه به مبلغ 300000000ريال ،

2:ترک تشریفات به مبلغ 300000000 ريال 3: قبول اعانات از اشخاص حقیقی و حقوقی به هر میزان 4: هبه به اشخاص حقیقی ، حقوقی ، انجمن ها و مساجد و ادارات تا سقف مبلغ 2000000 ريال 5: ماده 110 بصورت موردی و با پیوست نقشه ها به شورای شهر ارسال گردد . 6:سقف استرداد وجوه واریزی به حساب شهرداری تا سقف مبلغ 50000000ريال

4:بحث و بررسی در خصوص کاندیداهای سمت شهرداراعضای شورای اسلامی در این جلسه در خصوص کاندیداهای مطرح برای تصدی سمت شهردار بناب بحث و تبادل نظر نمودند و مقرر گردید هر کدام از اعضای شورا تا آخر هفته نسبت به معرفی حداکثر دو نفر برای کاندیداتوری شهرداری اقدام نموده و در جلسه آتی نسبت به ارائه رزومه و معرفی به اعضاء اقدام نموده تا جهت ارائه برنامه ریزی به جلسات بعدی دعوت شوند.

5:تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورا : با توجه به تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر بناب مصوب گردید اعضاء زیر بمدت یکسال در کمیسیون های مذکور حضور بهم رسانند.

الف:آقای بهمن حدادی کمیسیون ماده صد بدوی

ب:آقای علی پور جعفر کمیسیون ماده صد تجدید نظر

ج: آقای وحید خیرالهی کمیسیون ماده 77

ر: آقای محمد باقر ولایی کمیسیون حمل و نقل

س: آقای وحید خیرالهی کمیسیون نظام وظیفه بدوی

ش:آقای عباس ممقانی کمیسیون نظام وظیفه تجدید نظر

ج: آقای محمد باقر ولائی کمیسیون رد و تحویل شهرداری

د: آقای محمد باقر ولایی کمیسیون ماده55

سومین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 12-6-96

طرح لوایح

دستور جلسه :

طرح لوایح

1:تعیین زمان جلسه فوق العاده بعدی

2: در خواست بررسی دو فوریتی اعتراض فرمانداری به برخی مصوبات و لایحه شهرداری در خصوص معرفی نمایندگان شورا به کمیسیون کمیته فنی .

3:بررسی نامه شماره 142454(5-6-96 )فرمانداری محترم بناب در خصوص اعتراض به صورتجلسات ( تاریخهای 18-5-96 و 21-5-96 ،22-5-96 و 23-5-96 )

4:بررسی لایحه شماره 14266(8-6-96) شهرداری محترم بناب:در خصوص معرفی نمایندگان شورا به کمیسیون کمیته فنی .

5:بررسی موضوع طرح صورتجلسات کمیسیونها در جلسات عادی و فوق العاده شورا.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

نظرات و دیدگاه شهروندان