امروز: چهارشنبه 30 آبان 1397 برابر با 21 نوامبر 2018


مصوبات

مصوبات (11)

.

سیصد و شصت و هفتمین صورتجلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 31-5-96

طرح لوایح

دستور جلسه :

بررسی لوایح

هشتمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 19-7-96

دستور جلسه :

طرح لوایح

1:تعیین زمان جلسه فوق العاده شورا

2: بررسی نامه شماره( 141261)-4-6-96 فرمانداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 23-6-96) : درخصوص درخواست خانم اعظم گنج پور

3:بررسی پیشنهاد جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر بناب( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 23-6-96):در خصوص تشکیل جلسه با ریاست محترم اداره آموزش و پرورش جهت رفع مشکل دبیرستان باقری

4:بررسی لایحه شماره( 14742)-13-6-96 شهرداری محترم بناب( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96) : در خصوص اجرای باران گیرهای پروژه کتابخانه واقع در دیزج جنوبی

5:بررسی نامه آقای حسن فردی ( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96) : در خصوص استرداد وجوه پرداختی به نامبرده

6:بررسی نامه آقای بهرام حسینی فرد( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96): در خصوص تغییر وضعیت و عقد قرارداد

7:بررسی لایحه شماره (15507)-21-6-96 شهرداری محترم بناب( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96): در خصوص اجاره یکساله غرفه میدان غدیر توسط آقای هادی قلی عباسی

8:بررسی پیشنهاد جمعی از اعضای شورا ( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96): در خصوص مسیر گشایی خیابان مطهری به آب

9:بررسی نامه آقای میر حسین آتش پیکر( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96):در خصوص اختلاف قطعات بسیجیان واقع در زمین آغاجاری بناب

10:بررسی نامه شماره (158554)-22-6-96 شهرداری محترم بناب( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96): در خصوص ارسال نسخه ای از مصوبات شورای شهر بناب به اداره راه و شهر سازی

11: بررسی نامه شماره( 2065/31)-26-6-96 ریاست محترم اداره ورزش و جوانان بناب ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 4/7/96): در خصوص برگزاری همایش بناب شهر دوچرخه

12:بررسی چهارمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در خصوص جلسه با رئیس اداره اوقاف و هیئت امنا مساجد

13: بررسی لایحه شماره( 14506)-11-6-96 شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا ): در خصوص تعریض مجدد خیابان مطهری نرسیده به بلوار

14:بررسی لایحه شماره (14330)-8-6-96 شهرداری محترم بناب( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا : در خصوص دیوار کشی رفع خطر از بنای شکسته آقای نصراله پورامین

15:بررسی نامه اهالی محترم کوچه تختی 18 واقع در بلوار لاله ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا):در خصوص مشکلات کوچه تختی واقع در بلوار لاله بناب

16:بررسی نامه هیئت امنای محترم محله جنب مسجد صدیقی ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا): در خصوص عقب کشی محله جنب مسجد صدیقی ( کوچه شهید پورامین )

17:بررسی نامه شماره( 3807/105/10)-14-6-96 ریاست محترم ثبت احوال بناب( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا): در خصوص حفاری جهت اجرای فیبر نوری

18:بررسی لایحه شماره (14647)-12-6-96 شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا): در خصوص دیوار کشی و رفع خطر از بنای شکسته آقای جلیل مشهدی جمالی واقع در خرمن کوچه

19طرح پیشنهاد آقای محسن رحیمیان ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 17-7-96 شورا): در خصوص رفع خطرات در مواقع بحران

20:بررسی نامه رانندگان اتوبوس و مینی بوس: ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 17-7-96 شورا)

21: طرح نامه آقای محسن رحیمیان عضو شورای اسلامی شهر در خصوص مطالب مطروحه یکی از شهروندان( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 23-6-96 شورا)

22: بررسی نامه شماره (2185)-5-7-96 رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهری بناب( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 17-7-96 شورا)در خصوص رانندگان تاکسی

23: پیشنهاد جمعی از اعضای شورا در خصوص وضعیت میدان شورا( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 23-6-96 شورا)

24: گزارش صورت حساب در آمد و هزینه شهریور ماه سال 1396

ناطقان پیش از دستور:وحید خیرالهی نائب رئیس شورای اسلامی شهر در جلسه امروز بعنوان ناطق پیش از دستور به ایراد سخن نمودند

وی با اشاره به اینکه نامه ها و لوایح شهرداری با عنوان شهردار صادر می گردد این موضوع را غیر قانونی اعلام کرد و گفت : با توجه به اینکه حکم شهردار تا کنون صادر نگردیده است صدور نامه های شهرداری باید با عنوان سرپرست ذکر شود .

نائب رئیس شورای اسلامی شهربناب در ادامه با اشاره به اینکه طبق ماده 15 قانون تشکیلات شورای های اسلامی تصمیمات شورا باید با اکثریت مطلق آرای حاضرین بوده باشد در نتیجه که انتخاب شهردار باید با 5 رای از 7 رای باشد.

وی برای رفع هر گونه شبهه در نتیجه رای گیری شهردار بناب خواستار پی گیری از مراجع ذیصلاح شد تا خدشه ای در رای اعضای شورای شهر وارد نشود .

1:تعیین زمان جلسه فوق العاده شورا:جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب در روز یکشنبه مورخه 23-7-96 راس ساعت 17برگزار خواهد شد در این جلسه پیشنهادات ارائه شده توسط اعضاءو لوایح و طرح های ارجاعی ضروری مورد بررسی قرار خواهد گرفت بررسی خواهد شد .

2: بررسی نامه شماره( 141261)-4-6-96 فرمانداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 23-6-96) :

عین درخواست خانم اعظم گنج پور در خصوص مشکل سند مالکیت بشماره 973 جهت بررسی لازم و رفع اختلاف فی ما بین شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک به پیوست ارسال می گردد . باتوجه به بروز موارد مشابه و نارضایتی گسترده شهروندان مقرر فرمائید جلسه مشترک با اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری تشکیل و چاره اندیشی شود.( نظرکمیسیون ) موضوع درخواست فرمانداری در جلسه مورخه 23-6-96 با حضور نماینده ثبت اسناد آقای داوری و نماینده شهرداری آقای سید حاجی زاده در کمیسیون حقوقی مطرح و اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی اعضاء باتفاق مصوب نمودند که متقاضی با مراجعه به ثبت اسناد نسبت به انجام اقدامات تثبیت حدود اربعه اقدام نماید.

( نظر شورا )موضوع در جلسه مطرح عیناً نظریه کمیسیون مورد تائید اعضاء قرار گرفت.

3 :بررسی پیشنهاد جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر بناب( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 23-6-96):احتراماً با توجه به فرا رسیدن مهر ماه و ناقص بودن دبیرستان باقری خواهشمند است جلسه هماهنگی با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش و شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر تشکیل گردد. .( نظرکمیسیون )موضوع در جلسه مورخه 23-6-96 کمیسیون حقوقی با حضور رئیس آموزش و پرورش و مسئولین نقشه برداری و شهرسازی مطرح و اعضای کمیسیون باتفاق مصوب نمودند ضمن اجرای خط پروژه و ماده 45 آئین نامه قانون ثبت در ضلع شرقی مدرسه باقری دیزج نسبت به تهاتر آن با نظر کارشناسی با فضای آموزشی تک باغ و بقیه نیز باتهاتر آن با مدرسه دلیر فرزانه آغاجاری بناب توسط شهرداری و آموزش و پرورش بناب اقدام ، ضمناً در سایر موارد مقرر گردید کارگروهی متشکل از نماینده آموزش و پرورش به نمایندگی آقای ابراهیم زرین طلایی و نماینده شورا آقای جواد نظام پرست و نمایندگان شهرداری به نمایندگی آقایان ملاپور و مهدوی تشکیل و مستمراً نسبت به تعیین و اجرایی نمودن خط پروژه ها اقدام نماید.

( نظر شورا )اعضاء در جلسه مورخه 19-7-96 فوق العاده مصوب نمودند موارد اصابتی خط پروژه های شهرداری بناب بافضاهای آموزش و پرورش شهرستان بناب ومدارس شهر بناب مربوط به آموزش و پرورش را با کارگروهی متشکل از نماینده آموزش و پرورش به نمایندگی آقای ابراهیم زرین طلایی و نماینده شورا آقای جواد نظام پرست مسئول کار گروه ذیل و نمایندگان شهرداری به نمایندگی آقایان ملاپور و مهدوی حل و فصل نموده و نتیجه تصمیمات کار گروه به شورا ارسال شود .

4:بررسی لایحه شماره( 14742)-13-6-96 شهرداری محترم بناب( ارجاعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر مورخه 3-7-96) : احتراماً به استناد به درخواست پیوستی معاونت عمرانی به شماره( 11924) 11-5-96 به استحضار می رساند در راستای اجرای بند 2 مصوبه مورخه 25496 شورای محترم اسلامی شهر ( در خصوص اجرای باران گیرهای پروژه کتابخانه واقع در دیزج جنوبی ) شهرداری بناب اقدام به استعلام نموده است که برابر استعلامات انجام یافته پیوستی شرکت آسمانخراش گچساران با پیشنهاد 17% پلوس نسبت به فهرست بها ابنیه سال 96 معادل تقریبی 350000000 ريال کمترین پیشنهاد را اعلام نموده و برنده استعلام مذکور می باشد در این راستا شهرداری در نظر دارد برابر نامه پیوستی به شماره 14553-11-6-96 با شرکت فوق الذکر تا سقف مبلغ 350000000 ريال عقد قرار داد نماید لذا خواهشمند است موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مجوز عقد قرار داد با شرکت مذکور را صادر و امر به ابلاغ فرمائید ضمناً در این خصوص آقای ابوالفضل معادی بعنوان نماینده این شهرداری جهت ارائه توضیحات لازم بحضور معرفی می گردد . (نظر کمیسیون )موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 3-7-96 مطرح و اعضاء اعلام نمودندموضوع برابر مصوبه بند 2 مورخه 25-4-96 شورای چهارم تعیین تکلیف شده است.

(نظر شورا) موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر عین نظر کمیسیون حقوقی مورد تصویب قرار گرفت.

5:بررسی نامه آقای حسن فردی ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 3-7-96): احتراماً از شورای اسلامی تقاضا دارم دستور فرمائید شهرداری بناب و واحد در آمد عمومی مبلغ پرداختی اینجانب که شصت میلیون تومان بحساب شهرداری واریز نمود ه ام را به بنده مسترد نماید. (نظر کمیسیون )مراتب در جلسه مورخه 3-7-96 کمیسیون حقوقی مطرح و مصوب گردید مشاور حقوقی شهرداری نسبت به ارائه پاسخ کتبی به متقاضی اقدام نماید .( نظر شورا)موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

6:بررسی نامه آقای بهرام حسینی فرد( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 3-7-96): احتراماً به استحضار می رساند اینجانب بهرام حسینی فرد مدت 10 سال است که بصورت راننده استیجاری در سازمان حمل و نقل و شهرداری بناب مشغول فعالیت هستم و با گذشتن چندین سال و علیرغم داشتن مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تغییر وضعیت و عقد قرارداد تا کنون هیچ اقدامی نگرفته و علی رغم این همه سال خدمت هنوز بیمه نیستم و آینده روشنی متصور نیست و این در حالی است که برخی ازهمکاران هم شرایط با ما تغییر وضعیت یافته و قراردادی شده اند . لذا مراتب جهت استحضار و اخذ تصمیم مقتضی جهت رفع ظلم از بنده بحضور عالی ایفاد می گردد . امید است که در سایه الطاف خداوند و تدابیر حکیمانه شما بزرگوارن در شورای اسلامی شهر مشکل بنده نیزحل شود. ( نظرکمیسیون ) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 3-7-96 مطرح و اعضاء مقرر نمودند شهرداری محترم پاسخ مقتضی و قانونی را به نامبرده و دیگر رانندگان استیجای ابلاغ نماید .( نظر شورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

7:بررسی لایحه شماره 15507-21-6-96 شهرداری محترم بناب( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 3-7-96): احتراماًبه استحضارمی رساند با توجه به درخواست پیوستی به شماره 14492-11-6-96 آقای هادی قلی عباسی( تقاضای اجاره یکساله غرفه میدان غدیررابا اجاره بها ماهیانه 1500000 و مراجعات متعدد برخی همشهریان مبنی بر اجاره غرفه های یاد شده شهرداری بناب در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه های فوق از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید براین اساس خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی مطرح و در صورت تصویب مجوز چاپ آگهی مذکور را صادر و امر به ابلاغ فرمایند.( نظرکمیسیون )موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 3-7-96 مطرح مقرر گردید شهرداری بناب جهت اجرای طرح تفصیلی و ایجاد پخ اقدام و با مکاتبه با امور برق بناب نسبت به جابجایی ترانس برق اقدام نماید. ( نظر شورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

8:بررسی پیشنهاد جمعی از اعضای شورا ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 3-7-96): احتراماً خواهشمند است مسیر گشایی خیابان مطهری به خیابان آب، جنب منبع آب و انبار اداره آب و فاضلاب در جلسه مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. ( نظر کمیسیون ) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 3-7-96 مطرح و مقرر شد شهرداری با ارسال موضوع به مشاور طرح جامع اقدام لازم را مبذول فرماید. ( نظر شورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

9:بررسی نامه آقای میر حسین آتش پیکر( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 3-7-96):احتراماً به استحضار می رساند اینجانب میر حسین آتش پیکر فرزند میر احمد ساکن بناب بطوریکه اطلاع دارید در مورد قطعات بسیجیان اختلاف زمین آغاجاری بناب با شورای بناب چندین سال است که در دادگاه حقوقی بناب پرونده داریم و هر چه داشتم در راه این زمین گذاشتم کارم دیگر با خانم به طلاق کشیده شده است چون همه چیزم را دراین راه از دست دادم هر روز پول تمبر یا پول وکیل و چیزهای دیگر . لذا از ریاست محترم شورای اسلامی عاجزانه تقاضا دارم یک جلسه با شورای محترم و سپاه و اداره ثبت اسناد بناب ریاست محترم شورای اسلامی شهر تشکیل بدهند تا از این پرونده کنار بروم . چون امکان دارد این اختلاف به دعوا و یا آدم کشی بکشد . از ریاست محترم تقاضای عاجزانه دارم در این مورد ما را یاری بفرمائید . ( نظرکمیسیون )موضوع در جلسه مورخه 3-7-96 کمیسیون حقوقی مطرح پس از بحث و بررسی مقرر گردید با توجه به اقدامات قضایی، متقاضی نسبت به تعقیب آن اقدام فرماید.

( نظر شورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

10:بررسی نامه شماره 158554-22-6-96 شهرداری محترم بناب( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 3-7-96): شایسته است دستور فرمائید یک نسخه از مصوبات شورای شهر بناب را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط و مقررات شهرسازی و مهندسی و همچنین طرحهای بالا دست شهری و منطقه ای را به اداره راه و شهرسازی بناب ارسال نمایند. ( نظرکمیسیون) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 3-7-96 با حضور نماینده اداره راه و شهرسازی آقای حسین عزیز ثالث مطرحمقرر شد در صورت لزوم از طریق فرمانداری نسبت به اخذ تصویر مصوبات اقدام نماید( نظرشورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

11:بررسی نامه شماره( 2065/31)-26-6-96 ریاست محترم اداره ورزش و جوانان بناب( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه4-7-96 پیشنهاد و طرح درخواستی تعدادی از اعضای شورا در خصوص مساعدت به برگزاری همایش دوچرخه سواری ازطریق شهرداری: باعنایت به برگزاری همایش دوچرخه سواری با عنوان بناب شهر دوچرخه در مورخه 28-7-96 و با مد نظر قرار گیری بر آورد مالی برگزاری همایش مذکور بالغ بر ششصد میلیون ریال مستدعی است تمهیداتی در راستای کمک مالی شورای محترم شهر بناب بمنظور برگزاری همایش بناب شهر دوچرخه اتخاذ گردد . ( نظرکمیسیون) موضوع در جلسه مورخه 4-7-96کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مطرح مقرر گردید مقرر گردید ضمن مشخص شدن میزان کمک ها و مساعدت های شهرداری به اداره ورزش و جوانان ،کمک لازم از محل بودجه مصوب بعمل آورند.

( نظر شورا)موضوع درخواست ریاست محترم اداره ورزش و جوانان و همچنین پیشنهاد آقایان ولائی ، حدادی و پور جعفر ،حدادی و ممقانی در جلسه مطرح اکثریت اعضاء مصوب نمودند شهرداری نسبت به مساعدت یکصد میلیون ریال به اداره ورزش و جوانان جهت برگزاری همایش دوچرخه سواری اقدام نمایند.

12:بررسی چهارمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا :چهارمین جلسه كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بناب طبق دعوت شماره( 778)-15-7-96 راس ساعت 17 روز سه شنبه مورخه 18-7-96 با حضور اعضای کمیسیون و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه و جمعی از هیئت امنای مساجد بناب با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد تشکیل یافت .

1: موضوع بررسی فعالیت روابط عمومی و امور رفاهی

2: نشست اعضای کمیسیون بارئیس اداره اوقاف و امور خیریه و هیئت امنای مساجد

در ابتدای جلسه که با حضور مدیر روابط عمومی ومسئول امور فرهنگی و رفاهی شهرداری بناب تشکیل شد آقای جواد نظام پرست رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بناب با اشاره به اینکه روابط عمومی قلب تپنده هر اداره می باشد بر گسترش فعالیت این واحد تاکید کرد .

وی افزود: توجه به محیط زندگی شهروندان ضروری است و نگاه اعضای شورای اسلامی شهر به محیط زندگی نگاه انسان مداری است که هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ روانی باید به آن اهمیت داده شود تا در نهایت شاهد شهری سالم باشیم.

آقای عباس ممقانی بر شناخت مشکلات و موارد مربوط به شهر تاکید کرد و افزود : روابط عمومی باید ضمن رصد نمودن فضای مجازی مشکلات شهروندان را احصاء و درجهت حل آنها تلاش وموارد را به معاونت ها وواحدهای مربوطه انعکاس دهند .

وی خواستار تقویت این واحد شد و افزود : روابط عمومی شهرداری باید به منبع تغذیه خبرگزاریها تبدیل شود تا اقدامات لازم به مردم ارائه گردد.

آقای حدادی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته نیز در خصوص ایفای نقش روابط عمومی با مشکل مواجه بوده ایم گفت: در سالهای گذشته متاسفانه برخی از شهرداران دغدغه تقویت روابط عمومی را نداشته اند.

وی تکریم ارباب رجوع ، نصب تابلو راهنمای طبقات ، رسیدگی به شکایات و نصب صندوق شکایات و انتقادات رادر شهرداری بناب ضعیف اعلام کرد .

آقای ولائی عضو شورای اسلامی شهر بناب نیز خواستار افزایش روحیه اجتماعی کارکنان و توسعه اطلاع رسانی شد.

در ادامه این جلسه آقای هوشمند مسئول امور فرهنگی و رفاهی شهرداری با ارائه گزارشی از اقدامات فرهنگی و رفاهی گفت: برای توسعه فعالیتهای واحد فرهنگی رفاهی شهرداری، نظامنامه رفاهی کارکنان تدوین شده است که برای تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد شد .

غلامرضا امام علی زاده مدیر روابط عمومی شهرداری بناب نیز کمبود امکانات و تجهیزات را یکی از علل اعترض به عملکرد روابط عمومی دانست و گفت: متاسفانه بیشتر فعالیتهای شهرداری به اطلاع روابط عمومی نمی رسد و فعالیت های انجام شده نیز فقط با درایت کارکنان این واحد صورت می گیرد .

در ادامه این جلسه که با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بناب و جمعی از اعضای هیئت امنای مساجد برگزار شد جواد نظام پرست رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بناب یکی از اهداف اعضای شورای اسلامی را تامل با هیئت امنای مساجد اعلام کرد و گفت: امکانات رفاهی شهر که منجر به رفاه شهروندان باشد ایده آل ما نیست لذا اعضای شورای اسلامی شهر با هماهنگی نهادهای ذیربط و هیئت امنای محترم مساجد در جهت بهبود امکانات رفاهی تلاش خوهد کرد .

سپس راحلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بناب گزارشی از اداره مطبوعه خود ارائه داده و در ادامه بااشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 40 مرکز قرآنی در این شهرستان فعالیت دارند گفت: متاسفانه اکثر این مراکز در واحدهای استیجاری فعالیت می نمایند

وی افزود : از آنجایی که محوطه بیشتر مساجد شهرستان دارای ظرفیت احداث واحد تجاری می باشند از اعضای شورا و شهرداری درخواست می نماییم نسبت به صدرو مجوز احداث تجاری اقدام تا از محل در آمد این واحدها هزینه های فرهنگی مساجد پراخت شوند .

رئیس اداره اوقاف گفت: 180 مسجد در شهرستان بناب وجود دارد که متاسفانه فقط در 30 مسجد نماز جماعت برگزار می شود

موارد پیشنهادی:

-مقرر گردید واحد امور رفاهی شهرداری نظام نامه رفاهی کارکنان را جهت طرح و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

-مقرر شد واحد روابط عمومی، برنامه عملیاتی پنج ماهه منتهی به پایان سال و برنامه یکساله برای سال آتی با بر آورد بودجه لازم تدوین و به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

-برای ارتباط بیشتر با مردم مقرر شد روابط عمومی شهرداری مشکلات محلات را احضاء و برابر اولویت های لازم نسبت به تشکیل جلسات ارتباط مردمی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری اقدام نماید .

-با عنایت به موارد مطروحه توسط رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مقرر شد موضوع در خواست این اداره و درخواست های هیئت امنای محترم مساجد بصورت جداگانه طی نامه ای به شورای اسلامی شهر ارسال تا بعد از بررسی نسبت به رفع مشکلات و هماهنگی لازم اقدام شود .موضوع در جلسه مطرح آقای نظام پرست گزارشی از دیدار و تبادل نظر ریاست اداره ورزش و جوانان و روسای هیت های ورزشی را در تاریخ 4-7-96 ارائه نمود. و نیز گزارشی را در مورد دیدار ریاست اداره اوقاف و تنی چند از هیئت امنای مساجد در تاریخ 18-7-96 به حضار ارائه داد .

همچنین در مورد موارد تبادل نظر شده در تاریخ 18-7-96 با مسئول امور رفاهی کارکنان شهرداری و مسایل فرهنگی و نیز مسئول روابط عمومی شهرداری گزارشی توسط آقای نظام پرست ارائه شد.

13: بررسی لایحه شماره( 14506)-11-6-96 شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا ):احتراماٌ باعنایت به بند 1 صورتجلسه مورخه 10-5-96 کمیته فنی و اجرایی شهرداری بناب در خصوص تعریض مجدد خیابان مطهری نرسیده به بلوار برابر طرح تفصیلی مصوب سال 1385 بناب به استحضار می رساند شهرداری در سالهای گذشته و قبل از تصویب طرح تفصیلی پروانه های ساختمانی متعددی صادر نموده است در صورت اجرای تعریض مجدد ، علاوه بر هزینه های گزافی که متوجه شهرداری می کند از لحاظ شهرسازی نیز همباد سازی بر های اصلی به هم خورده و منظری پلکانی خواهد داشت علیهذا خواهشمند است موضوع برابر بند 5 صورتجلسه شورای اسلامی شهر مورخه 31-5-96 رعایت طرح تفصیلی را تصویب نموده اند لذا در این مصوبه توصیه های اجرایی طرح تفصیلی و پروانه صادره قبلی در نظر گرفته نشده موضوع مجدداً بحضور ارسال می گردد. ضمناً جناب مهندس سید حاجی زاده و مهندس ملاپور بعنوان نمایندگان شهرداری جهت هر گونه توضیح معرفی می گردد .( نظر کمیسیون )موضوع لایحه شماره( 14506 -11-6-96 شهرداری بناب در جلسه مورخه 1-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری مطرح پس از اخذ توضیحات آقای کاظم حاجی زاده کارشناس شهرداری و استماع نظرات موافقین و مخالفین در نهایت با نظر اکثریت آراء مقرر گردید طبق طرح تفصیلی اقدام لازم بعمل آید .

( نظر شورا )موضوع در جلسه مطرح پس از استماع نظر کمیسیون عمران، عین نظریه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

14:بررسی لایحه شماره 14330-8-6-96 شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا:احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به اینکه در سطح بناب تعداد زیادی بنا و دیوار شکسته و خطر ساز وجود دارد که هر لحظه احتمال خطر جانی برای عابرین پیاده و شهروندان گرامی دارد و اکثریت مالکین این بناها از اقشار کم در آمد و ضعیف جامعه هستند که توانایی مالی لازم جهت نوسازی و رفع خطر از بنای شکسته خود را ندارند ، باتوجه به اینکه واحد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها به یکی از مالکین این بناها بنام آقای نصراله پورامین واقع در خیابان کاملو کوچه شهید پورامین اخطاریه صادر کرده و نامبرده توانایی و استطاعت مالی جهت دیوار کشی محل رفع خطر شده ندارد لذا شهرداری در نظر دارد در قبال همکاری صاحب ملک در خصوص رفع خطر از بنای شکسته مذکور و رعایت توسعه معابر توسط ایشان به متراژ 5-11 متر طولی و 3 متر ارتفاع که نیاز به 7000 قالب آجر 20 کیسه سیمان و 9 تن ماسه دارد مصالح در اختیار مالک قرار دهد خواهشمند است موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به شهرداری امر به ابلاغ فرمایند. .( نظر کمیسیون )موضوع لایحه شماره 14330-8-6-96 شهرداری محترم بناب در جلسه مورخه 1-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر مطرح با عنایت به بازدید اعضای کمیسیون از محل و نظر به ضرورت امر در راستای تشویق مالکین به رعایت توسعه معابر و رعایت ماده 45 ناشی از توسعه شهرداری ، مراتب مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید اعتبار مربوطه از محل ردیف بودجه تملک املاک متفرقه تامین گردد.

.( نظر شورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از استماع نظر کمیسیون عمران، عین نظریه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

15:بررسی نامه اهالی محترم کوچه تختی 18 واقع در بلوار لاله ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا): احتراماً به استحضار می رساند اهالی کوچه تختی واقع در بلوار لاله بناب نسبت به مسدود بودن ورودی این کوچه توسط ایستگاه اتوبوسرانی خط واحد شهری اعتراض داریم . از آنجائی که هر کوچه باید ورودی خاص خود را داشته باشد اما متاسفانه با وجود سکونت بیش از 50 خانوار در این محل ورودی کوچه بسته است و اهالی مجبور هستند از ورودی مختص استادیوم ورزشی شهید بهشتی وارد کوچه شوند که چه بسا این امر باعث تصادفهایی به علت عدم دید راننده گردیده است لذا خواهشمند است در این مورد در جهت رفع این مشکل اقدامات لازم را مبذول فرمائید..( نظر کمیسیون )موضوع نامه اهالی کوچه تختی 18 واقع در بلوار لاله در جلسه مورخه 1-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری مطرح پس از استماع نظر کارشناسان شهرداری مقرر گردید تیر برق موجود به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ورود و خروج خودروها با هماهنگی لازم توسط امور برق بناب جابجا گردیده و در خصوص درخت موجود و ایستگاه اتوبوس مقرر شد کارشناسان شهرسازی از محل بازدید و طبق گزارش کارشناسی اقدام لازم بعمل آید .

.( نظر شورا ) موضوع نامه اهالی محترم کوچه تختی 18 در جلسه مطرح پس از استماع نظر کمیسیون عمران، عین نظریه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

16:بررسی نامه هیئت امنای محترم محله جنب مسجد صدیقی ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا): احتراماً بدینوسیله استعلام و استشهاد می نماید جمعی از هیئت امنا و اهالی محله جنب مسجد صدیقی ( کوچه شهید پورامین ) در ورودی و میانی که ساخت قدیمی و فرسوده دارند و هنوز عقب کشی نکرده اند از نظر تردد وسایل نقلیه بویژه در مواقع بروز حادثه مانند آتش سوزی،ماشین آتش نشانی ، بعلت تنگی معبر با مشکلاتی روبرو می باشیم . لذا از حضرتعالی تقاضامند است دستورات لازم جهت بررسی محل را صادر فرموده و از مامورین محترم شورا جهت بازدید از محل و رفع مشکلات مربوط به آن اقدامات لازم مبذول گردد. .( نظرکمیسیون )موضوع درخواست هیئت امنای محترم محله جنب مسجد صدیقی در جلسه مورخه 1-7-96کمیسیون عمران و خدمات شهری مطرح و پیرو بازدید میدانی اعضای کمیسیون و استماع نظرات سرپرست محترم شهرداری ، کارشناسان مربوطه و اعضای کمیسیون مقرر گردید طرح و لایحه پیشنهادی شهرداری برای تشویق شهروندان جهت ساماندهی و احیای بافت های فرسوده و در جهت بازگشایی هر دو ضلع شرقی و غربی با لحاظ صدور پروانه رایگان در بافت های فرسوده تنظیم و جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

( نظر شورا ) موضوع نامه هیئت امنای محترم محله جنب مسجد صدیقی در جلسه مطرح پس از استماع نظریه کمیسیون عمران، عین نظرکمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

17:بررسی نامه شماره( 3807/105/10)-14-6-96 ریاست محترم ثبت احوال بناب( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا):احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به ارتقاء سیستم های فعلی در اداره ثبت احوال بعلت ارائه برنامه های جدید و جهت عملیاتی نمودن برنامه های پیش رو و ارتقاء عملکرد شهرستان نیاز مبرم به استفاده از فیبرنوری دارد که برابر اعلام واحد حفاری شهرداری هزینه حفاری مبلغ 101633646 ريال می باشد با توجه به اینکه این اداره قادر به پرداخت هزینه فوق نمی باشد لذا مستدعی است دستور فرمائید مورد فوق در شورای شهر مطرح و با تصویب لایحه ای جهت ارائه به شهرداری محترم برای حذف یا حداقل تعدیل هزینه فوق اقدام مقتضی رامعمول فرمایند . ( نظر کمیسیون ) موضوع درخواست ریاست محترم اداره ثبت احوال بناب در جلسه مورخه 1-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری مطرح مقرر گردید وفق ماده 103 قانون شهرداریها و با نظارت معاونت عمران و کارشناس شهرداری آقای بهروز ساعی پور نسبت به ترمیم و اعاده به وضعیت اولیه و در بازده زمانی 10 روز اقدام لازم بعمل آید.

( نظر شورا ) موضوع نامه اداره محترم ثبت احوال بناب در جلسه مطرح پس از استماع نظر کمیسیون عمران، عین نظریه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

18:بررسی لایحه شماره 14647-12-6-96 شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 1-7-96 شورا):احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به اینکه در سطح بناب تعداد زیادی بنا و دیوار شکسته و خطر ساز وجود دارد که هر لحظه احتمال خطر جانی برای عابرین پیاده و شهروندان گرامی دارد و اکثریت مالکین این بناها از اقشار کم در آمد و ضعیف جامعه هستند که توانایی مالی لازم جهت نوسازی و رفع خطر از بنای شکسته خود را ندارند ، باتوجه به اینکه واحد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها به یکی از مالکین این بناها بنام آقای جلیل مشهدی جمالی واقع در خرمن کوچه دربند مقداد 2 اخطاریه صادر کرده و نامبرده توانایی و استطاعت مالی جهت دیوار کشی محل رفع خطر شده ندارد لذا شهرداری در نظر دارد در قبال همکاری صاحب ملک در خصوص رفع خطر از بنای شکسته مذکور و رعایت توسعه معابر توسط ایشان به متراژ 6 متر طولی و 3 متر ارتفاع که نیاز به 3900 قالب آجر 11 کیسه سیمان و 5/4 تن ماسه دارد ضمن تحویل مصالح اجرای دیوار کشی نیز توسط شهرداری انجام خواهد شد.خواهشمند است موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به شهرداری امر به ابلاغ فرمایند. ( نظر کمیسیون )لایحه شماره 14647-12-6-96 شهرداری محترم بناب در جلسه مورخه 1-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر مطرح و مقرر شد شهرداری اسناد ، اخطاریه ها ،میزان توسعه و جزئیات لازم را طی گزارش مکتوب و مبسوط به شورا اعلام ،و کارشناس مربوطه را برای ارائه توضیحات جهت اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر معرفی نماید .

( نظرشورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از استماع نظر کمیسیون عمران، عین نظریه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

19:طرح پیشنهاد آقای محسن رحیمیان( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 17-7-96 شورا):احتراماًهمانگونهکهاستحضاردارند،حادثههیچوقتخبرنمیکند! بلکهمسئولینومدیریتشهری هستندکهبرابرقانونموظفشدهانداقداماتپیشگیرانهراازقبلاتخادفرمایند. باتوجهبهشروعدوره پنجمشورایاسلامیشهردرشهربنابوبررسیهایبعملآمده،ظاهراًهیچگونهآماروارقامیدرخصوصاقداماتپیشگیرانهانجامیافتهدرشهربنابدرسابقهشوراوجودندارد! حالاینسوالپیش میآیدکهآیاشهرداریمحترمتاکنونبانگاهکارشناسیبهاینامرنگاهکردهاستیاخیر؟چنانچه درنگاهاولاینگونهبهنظرمیرسدکهدرساختوسازهایمختلفدرسطحشهروحتیساختمان هاییکهبدستخودشهرداریبناشدهاند،اقداماتپیشگیرانهانجامنیافتهواحتمالوقوعحادثهوبحرانرادارند!

لازمبهیادآوریاستفرایندمدیریتبحرانعمدتاًیکفعالیتپیشگیرانهاست. ازهمینروپیشفعال بادرنظرگرفتنخطراتاحتمالیوریسکقابلانتظار،سهچهارمازفعالیتهایبودجهایرابهآن اختصاصمیدهند. اینبودجهمیبایستدرزمینهآمادگی،مقاومسازی،آموزش،وضعواعمال قوانینواصلاحوبهسازیزیرساختهایمهمهزینهگردد.

وقوعبلایایطبیعی،نظیرسیلوزلزله،توفانوگردباداغلبتاثیراتمخربیبرسکونتگاههایانسانی باقیگذاردهاستوتلفاتسنگینیبرساکنانآنهاواردساختهاست؛ساختمانهاوزیرساختهارا نابودکردهوعوارضاقتصادیواجتماعیپردامنهایبرجوامعوکشورهاتحمیلکردهاست. آسیب پذیریسکونتگاههایانسانینسبتبهبلایایطبیعی،درنتیجهتمرکزجمعیتوفعالیتهایاقتصادی درنواحیوسیعومتراکموضعیتنابسامانوبیقاعدهسکونتگاههایساکنانکمدرآمدنواحیشهری وروستاییبطورمداومافزایشیافتهاست.

بهمنظوربرنامهریزیبرایمصونسازیشهرهادربرابربلایایطبیعیوکاربریهایمختلفشهر،مواردگوناگونیبایدبررسیومدنظرقرارگیرد. باتوجهبهسابقهامرنیازاستتامشخصگردد

برنامهریزیشهریدرتقلیلاثراتبلایایطبیعی،«شهرداریمحترمدرخصوصمواردیهمچون مشخصنمودننواحیپرتراکمجمعیتوبرنامهریزیبیشترجهتهرچهکمترشدناثراتبلایای طبیعیدراینمناطق،اهتمامبهبافتقدیمشهروبرنامهریزیومصونسازیبیشتراینناحیهآسیب پذیر،بررسیوپیشبینینحوهپیشگیریازبلایایطبیعیدرنقاطمختلفشهر،بررسینحوهتاثیر بلایایطبیعیبررویساختوسازهایشهری،بررسینحوهتاثیربلایایطبیعیبررویزیرساختهاوکاربریهایمختلفشهری،بررسینحوهتاثیرفرمشهردرکاهشاثراتبلایایطبیعیوبررسی چهاقداماتیانجامدادهاست؟»وضعیتآسیبپذیریومقاومتساختوسازهایشهری تراکممساحت«آیاتاکنونمطالعهایدرخصوصعواملمختلفموثربرشاخصتخریبهمچون مسکونی،درصدشیبزمین،نوعمصالحساختمانی،تراکمانسانهادرساختمانهایمسکونیشهر، درشهربنابانجامپذیرفتهاست؟»... عمرساختمانهادرشهر،ارتفاعطبقاتساختمانهایشهروتعیینمکانهایباخطربالا،«آیاتاکنونمطالعهایدرخصوصراههایمقابلهبابلایایطبیعیمانندجمعآوریوثبتمداركودادههایبلایایطبیعی،انجامتحقیقاتوپژوهشهاییبرایکشف ارتباطبینبلایاودیگراثراتآنها،تهیهواجرایبرنامههاییبرایبهبودآگاهیهایعمومیدرباره درشهربنابانجامپذیرفتهاست؟»بلایا،اثراتواهمیتآنها باتوجهبهگزارشاتشفاهی،استخروسونایشهرداری،پاساژالغدیرشهرداری،برجبلورشهرداریومواردومعضلاتیمانندترافیکشهریو... مواردیهستندکهریسکهایاحتمالیراافزایشمی دهند. حالسوالاینجاستکهچهعاملیباعثبهوجودآمدنچنینمشکلاتیشدهاست؟پیشنهادمی گردددرجلسهشورامصوبشودبابررسیکارشناسانهتوسطدستگاههایزیربط،ضمنپاسخبه سوالاتفوقدرخصوصموضوعبحث،موارداحتمالخطرتوسطکارشناسانزیربطموردمطالعه قرارگرفتهودراختیارشورایاسلامیشهربنابقرارگیردتاگزارشیمستندازوضعشهرازلحاظ زلزله،آتشسوزی،سیل،طوفان،آب،برقوسایرخدماتعمومیونحوهمقابلهباآنهاتدوینگشته ومشخصگرددهریکازمواردمربوطهدرچهوضعیتیقراردارندتاانشااللهبتوانیمباتبییناولویت هایدرجه 1 و 2 و 3 و ... درخصوصآنهااتخاذتصمیمنماییم.( نظر کمیسیون)موضوع پیشنهادی شماره 572مورخ 5-6-96 عضو محترم شورای اسلامی شهر در جلسه مورخ 17-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بناب مطرح پس از توضیحات پیشنهاد دهنده و ارائه گزارش از سوی سرپرست شهرداری و معاونان عمران و خدمات شهری وواحد شهرسازی، اعضاء مقرر نمودند شهرداری بناب نسبت به تشکیل کارگروه ویژه متشکل از ادارات ذیربط،ستاد بحران شهرستان،کارشناسان مرتبط با موضوع و کارشناسان شهرداری و نمایندگانی از شورا اقدام نموده تا با تدوین و ارائه طرح پژوهشی و تحقیقاتی به شورای اسلامی شهر در جهت عملیاتی نمودن موارد صدرالذکرتلاش نماید.

( نظر شورا ) موضوع نامه جناب آقای محسن رحیمیان در جلسه مطرح پس از استماع نظر کمیسیون عمران، عین نظریه کمیسیون با مد نظر قرار دادن ردیف بودجه مورد تصویب قرار گرفت.

20:بررسی نامه رانندگان اتوبوس و مینی بوس:احتراماً به استحضار عالی می رساند جمیع رانندگان اتوبوس و مینی بوس با مشکلات عدیده ای گریبانگیر از جمله:

-        کمیسیون 10% اعم از مدارس و غیره

-        کرایه اتوبوس حدود سه سال است در این شهرستان افزایش نداشته اعم از مدارس و غیره

-        دستگاههای کارت خوان که میراث آقای داووی می باشد کوچکترین کارایی در این شهر ندارد .

-        استرداد اسناد خودروها که قرار داد آنها چنین سال است که در انجام گردیده است.

-        مبالغ فولاد که حدود یکسال است توسط واحد دربستی سازمان اتوبوسرانی بلوکه شده است که موسس آن آقای داودی می باشد

-          موضوع کارت سرویس و کارت تردد که در هیچ کدام از شهردهای همجوار به این شیوه داده نمی شود .موضوع درخواست رانندگان اتوبوس و مینی بوس در جلسه مورخه 17-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بناب مطرح و بشرح زیر تصمیم گیری شد.

اخذ 10%از درآمد واحد های دربستی در صورتی که سازمان در ارائه سرویس دربستی دخالت داشته باشد بلامانع است.

کرایه اتوبوس طبق مصوبه شورا و با افزایش لازم اعمال می گردد.

در خصوص دستگاههای AVL منصوبه بر روی دستگاههای اتوبوس مقرر شد هر یک از رانندگان با سپردن تعهد نسبت به تقبل عواقب بعدی آن از جمله امکان قطع سوخت و غیره اقدام لازم را در راستای حذف دستگاههای فوق از چرخه اتوبوس ها بعمل آورندضمن آنکه مقرر گردید شهرداری با هماهنگی آقای غفاری مسئول محترم شرکت مربوطه نسبت به عودت و یا جابجایی با شهر های دیگر اقدام نمایند.

در جهت انتقال اسناد اتوبوسها بعد از سپری شده هفت سال مقرر شده طبق توضیحات آقای داودی ،رانندگان نسبت به تمکین آخرین بخشنامه های صادره در این خصوص عمل نمایند.

در خصوص قرار داد حمل و نقل پرسنل فولاد مقرر شد در صورتی که قرار داد منعقده خارج از نظر سازمان حمل و نقل شهری بوده و باعث اجحاف در حق و حقوق رانندگان باشد، با جلب نظر رانندگان قرار داد فی مابین پیمانکار و فولاد لغو و در صورت عدم تمکین پیمانکار از طریق پلیس راه از حرکت خودروها جلو گیری شود.موضوع در جلسه مطرح پس از استماع مطالب اعضای محترم و بررسی نظر کمیسیون،مواردی که اتوبوسرانی در ارجاء کار دخالتی ندارد 10% حذف و برای سرویس مدارس هزینه کارت سرویس دریافت گردد .بقیه موارد عین نظر کمیسیون تصویب گردید.

21: طرح نامه آقای محسن رحیمیان عضو شورای اسلامی شهر در خصوص مطالب مطروحه یکی از شهروندان( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 23-6-96 شورا):بدینوسیله سئوالات یکی از شهروندان محترم بناب آقای حاج رسول نصیرپور در خصوص مسایل شهری جهت طرح در جلسه شورای اسلامی و بررسی تقدیم می گردد.

1- نزديك يكسال است درمسير پارك فدك برای روشنایی تير گذاري شده ولی بلا تكليف رها شده است

2- ناقص بودن المان میدان امام علی (ع) علیرغم هزینه های زیاد قابل تامل است.

3- در هیچ نقطه شهر علائم هشداري و اخباري برای هدایت مسافران وجود ندارد

٤- شبرنگهای منصوبه درسطح خيابانها باعث خرابی کمک فنر خودرو ها می شود

٥- چه طرحي برای خروج پليس راه از محل فعلی به خارج از شهر داريد.

٦- برای ارتقای فرمانداري بناب به فرمانداری ويژه چه راهکاری دارید.

٧- در مورد پايانه مسافر بری که نیاز اساسی شهروندان است چه فكري داريد.
( نظرکمیسیون )
موضوعات مطرح شده توسط آقای رسول نصیرپور در جلسه مورخه 23-6-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری مطرح در خصوص مفاد پیشنهادات فوق بدین شرح اظهار نظر گردید

1: در خصوص تیر گذاری در مسیر پارک فدک مقرر شد شهرداری از فرمانداری محترم در خصوص اعتبارات ماده 180 پیگیری و نتیجه را به شورا اعلام کند

2: در خصوص المان میدان امام علی ( ع ) و نظر به ارجاع موضوع به دادگاه پس از اعلام نظر مراجع قضایی اقدام خواهد شد .

3: در خصوص تابلو و علایم هشداردهنده، مراتب به پیمانکار واگذار شده و تابلوهای هشداری نیز در حال تبدیل به LED  می باشد

4: شبرنگ های منصوبه در خیابانها از طریق سازمان شهرداری ها بصورت رایگان دریافت شده بود که به مرور زمان جمع آوری خواهد شد .

5: اقدامات اولیه انتقال پلیس راه از طریق فرمانداری و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر آغاز شده و مراتب در دستور کار قرار دارد

6: تبدیل شهر بناب به فرمانداری ویژه باید از طریق هیئت وزیران صورت گیرد و درخواستهایی نیز در این زمینه توسط مسئولین محترم به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

7: احداث ترمینال بدلیل نبود نقدینگی در اولویت سال 97 13قرار خواهد گرفت.( نظر شورا )موضوع کمیسیون عمران در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

22: بررسی نامه شماره 2185-5-7-96 رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهری بناب( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 17-7-96 شورا): احتراماً عطف به نامه شماره 13086-24/5/96 در خصوص ارائه توضیحات لازم برای نامه تعدادی از رانندگان محترم تاکسی موارد ذیل جهت استحضار حضرتعالی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بپیوست مستندات قانونی بخدمتتان ایفاد می گردد .

جواب سوال یک: با توجه به بررسیهای بعمل آمده هزینه کرد سازمان در خصوص چاپ و صدور برگ تردد در سال 1395 بنا به گزارش مدیر مالی بیش از پنجاه میلیون ریال بوده است مضافاً بر اینکه مبلغ فوق به استناد مصوبات قبلی شورای محترم اسلامی شهر و هیئت مدیره محترم سازمان به تعداد 200 برگ تا کنون اخذ شده که با مصوبه اخیر آن شورای محترم به مبلغ یک هزار تومان تقلیل یافت. این امر باعث قانونمند و نظم بخشی به صدور برگ تردد و تقلیل مسافرت سرویس غیر مجاز تاکسیها در مسافر کشی به شهرداری مختلف گردیده است مضافاً براینکه در اکثر شهرهای ایران اسلامی هزینه برگ تردد اخذ می گردد.

جواب سوال دو : با استناد به آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، بخصوص بند 41 ماده 11 فهرست عوارض غیر محلی ، عوارض سالیانه خودرو جزء عوارض غیر محلی می باشد و تکلیف آن طبق قانون ارزش افزوده مشخص شده و برابر اجراء به شهرداریها ابلاغ گردیده است مضافاً بر اینکه حسب بند ( ب ) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشند و با عنایت به تعریف خودروهای سواری بشرح الف ب و پ بند 51 ماده آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیئت وزیران ، تاکسی مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.

جواب سوال 3: در خصوص تمدید و یا صدور پروانه براساس تعرفه مصوب برای هر سال 75000 ريال ممیزی گردیده است که چون پروانه های صادره برای دو سال تمدید می گردد مبلغ 000/150 ريال اخذ می گردد تا کنون مبلغ 150001 ريال از کسی اخذ نشده تا چه برسد به مبلغ 000/250 ريال مورد ادعا کپی تعرفه به پیوست می باشد .

جواب سوال 4: اخیراً در جهت ارائه خدمات بهینه به عموم شهروندان بخصوص در کوی شهرداری اتوبوسهای خط کوی شهرداری به میدان امام حسین (ع ) با تردد و توقف در جلوی کوچه های کوی فوق موجب حصول رضایتمندی عموم گردیدند که به پیوست نامه دسته جمعی اهالی بابت این نظم دهی بخدمتتان تقدیم می گردد .

کلام آخر اینکه همانا با افزایش سریع وسایل نقلیه موتوری و با بالارفتن نرخ مالکیت خودرو در شهرهای کشورمان مشکلات عدیده ای همچون تراکم ترافیکی و عواقب ناشی از آن همانند افزایش میزان آلودگی هوا را به دنبال داشته است شهر ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است . تجربه نشان می دهد گرایش عمومی به حمل و نقل عمومی با افزایش سطح در آمدی و دسترسی به وسیله نقلیه شخصی کاهش می یابد یکی از راهکارهای تشویق اقشار متوسط و برخوردار اجتماعی به استفاده بیشتر از خدمات حمل و نقل عمومی ، ارتقا جذابیت آن براساس سلیقه و خواست استفاده کنندگان است و بر همین اساس ، تامین رضایت مسافرین از معیارهای تعیین کننده موفقیت سیستم های حمل و نقل عمومی می باشد همانا تمام تلاش مدیریت و کارکنان سازمان مدیریت حمل و نقل بناب نیز در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به عموم شهروندان عزیز بنابی می باشد بدیهیست این امر هرگز محقق نخواهد شد مگر با هماهنگی و همدلی و همکاری با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و سایر متولیان مربوطه.( نظرکمیسیون )موضوع جوابیه سازمان حمل و نقل شهری به در خواست رانندگان وسایط نقلیه شهری در جلسه مورخه 17-7-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بناب مطرح بشرح زیر تصمیم گیری شد.

در خصوص بند یک ( اخذ هزینه برگ تردد )قبلاً طی مصوبه شورای اسلامی شهر به یک هزار تومان تعدیل یافته است.

در خصوص بند 2(وضع عوارض سالیانه)مقرر گردید در خصوص چگونگی اخذ عوارض سالانه تاکسی ، شورای اسلامی شهر نسبت به استعلام از تعاونی اتحادیه تاکسیرانان کشور اقدام و عوارض مربوطه وفق قانون در تعرفه عوارض سال 1397 سازمان حمل و نقل شهری منظور و جهت تصویب به شورا ارسال گردد.

در خصوص بند 3(تمدید یا صدور پروانه فعالیت)مقرر گردید تمدید پروانه فعالیت تاکسی های شهری برای یکسال صورت گرفته و هزینه یکسال دریافت گردد.

در خصوص بند 4(جابجایی ایستگاه اتوبوس کوی شهرداری)مقرر گردید رانندگان محترم از طریق شورای محترم ترافیک مستقر در فرمانداری اقدام نمایند.( نظر شورا)موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

23: پیشنهاد جمعی از اعضای شورا در خصوص وضعیت میدان شورا( ارجاعی از کمیسیون عمران مورخه 23-6-96 شورا):احتراماً خواهشمند است بازدید میدانی و جلسه هماهنگی باشهرداری محترم جهت بررسی وضعیت میدان شورا تشکیل شود. ( نظر کمیسیون ) موضوع پیشنهاد اعضای شورا آقایان علی پور جعفر ، بهمن حدادی ، وحید خیرالهی و محمد باقر ولائی در جلسه مورخه 23-6-96 کمیسیون عمران و خدمات شهری مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت نسبت به آسفالت ریزی و تکمیل میدان شورا طبق ضوابط اقدام نماید.

( نظر شورا ) موضوع در جلسه مطرح پس از استماع نظر کمیسیون عمران، بارعایت مقررات مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.

                               

24: گزارش صورت حساب در آمد و هزینه شهریور ماه سال 1396: آقای جواد نظام پرست بعنوان خزانه دار شورا گزارشی از صورت حساب در آمد و هزینه شهریور ماه را به اعضای شورای اسلامی شهر ارائه دادند.

ششمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 22-6-96          دستور جلسه :

طرح لوایح

1: طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96)

2:طرح نامه مورخه 14-6-96 آقای اسماعیل رحیمی اقدم ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96):

3:بررسی لایحه شماره 14129-(5-6-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مورخه 21-6-96

4:بررسی نامه شماره 1547-( 6-6-96 ) رئیس محترم سازمان حمل و نقل شهری بناب ( ارجاعی ازدومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 9-6-96

5: بررسی لایحه شماره 13695-(30-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 11-6-96 در خصوص خرید سنگ کف و نمای دیوار های محوطه عمارت شهرداری

6: بررسی چهارمین جلسه كميسيون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بنابمورخه 16-6-96

7: بررسی درخواست مرخصی آقای محسن رحیمیان به تاریخ 22-6-96

8:تعیین زمان جلسه بعدی

ناطقان پیش از دستور:

آقای علی پور جعفر : وی در خصوص نحوه وضع و اخذ عوارض از محل در آمدهای مردمی برای هزینه کرد در خدمات شهری به بیان مطالبی اقدام نمودند و همچنین ایشان در خصوص ملاقات خود و آقای جواد نظام پرست با مدیر محترم امور آب و فاضلاب بناب در خصوص اخذ هزینه از محل تبصره 3 ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب گزارشی به اعضاء بیان نمودند.

آقای محمد باقر ولائی :وی در خصوص لزوم رسیدگی به وضع بهداشتی استخر و سونای شهرداری مبنی بر کلرزنی و استفاده از آب بهداشتی مطالبی به حاضرین ارائه نمودند.

چهارشنبه, 29 شهریور 1396

هفتمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 29-6-96           دستور جلسه :طرح لوایح

1: طرح مرخصی آقای وحید خیراللهی بتاریخ 29-6-96

2: تعیین نمایندگان شورا جهت رسیدگی به مشکلات رانندگان حمل و نقل شهری.

3:ارائه برنامه توسط آقای فرید پناهی در خصوص تصدی پست شهرداری.

4: قرائت انصراف آقای قهرمان مقدم نیا یکی از گزینه های سمت شهرداری.

5:تعیین زمان جلسه عادی شورا روز یکشنبه مورخه 2-7-96

خلاصه گفتگو: آقای عباس ممقانی در این جلسه پیرامون جلسه ظهر امروز با مدیران شرکت توزیع برق استان مبنی بر ادامه زیر زمینی کردن سیم های برق و همچنین جابجایی نیروهای برق رابه حاضرین ارائه نمودند.همچنین آقای رحیمیان نیز خواستار ارائه برنامه یکساله ادارات خدمات رسان جهت اتخاذ تصمیمات لازم شد.

ناطقان پیش از دستور: 

در ابتدای این جلسه عباس ممقانی رئیس شورای اسلامی شهر بناب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رشادت رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع نابرابر و همچنین تبریک بازگشایی مدارس بر شرکت اعضای شورای اسلامی بر حسب دعوت های بعمل آمده در برنامه های هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس تاکید کرد.

محمد باقر ولایی عضو شورای اسلامی شهر بناب گزارشی از جلسات برگزار شده با رئیس سازمان حمل و نقل شهری در خصوص بررسی مشکلات حمل و نقل و رانندگان تاکسی ارائه نمود.

محسن رحیمیان عضو شورای اسلامی شهر بناب با اعتراض به برگزاری غیر قانونی جلسات هیئت تطبیق به لحاظ عدم مشخص شدن نماینده شورای استان خواستار ارائه مستندات قانونی برای تشکیل جلسات هیئت با اکثریت اعضاء شد.

علی پور جعفر عضو شورای اسلامی شهر به وظایف شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض برای سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: شورا طبق قانون می تواند برای مواردی که منجر به درآمد می شود عوارض تعیین کند.

آقای رحیمیان با اشاره به اینکه شهرداری بعد از انجام هزینه ها اقدام به اخذ مجوز از شورا می کند غیر قانونی می باشد گفت: شهرداری منبعد قبل از هر گونه هزینه باید از شورای اسلامی شهر مجوز اخذ نمایند.

1: طرح مرخصی آقای وحید خیراللهی بتاریخ 29-6-96:موضوع در جلسه مطرح و با مرخصی آقای وحید     خیراللهی بتاریخ 29/6/96 موافقت بعمل آمد.

2: تعیین نمایندگان شورا جهت رسیدگی به مشکلات رانندگان حمل و نقل شهری: در این جلسه آقایان جواد نظام پرست و محمد باقر ولایی بعنوان نماینده شورا در جهت رفع مشکل رانندگان حمل و نقل شهری انتخاب شده اند لذا به این اعضاء تاکید شد نسبت به بررسی درخواست های نامبردگان اقدام و گزارش لازم را به شورای اسلامی شهر ارائه دهند.

3:ارائه برنامه توسط آقای فرید پناهی در خصوص تصدی پست شهرداری: در این جلسه آقای فرید پناهی از کاندیداهای تصدی سمت شهرداری با حضور در جلسه شورا برنامه های مدیریتی خود را ارائه نمودند .

4: قرائت انصراف آقای قهرمان مقدم نیا یکی از گزینه های سمت شهرداری: در این جلسه متن انصراف نامبرده در این خصوص توسط رئیس شورا قرائت شد.

5:تعیین زمان جلسه عادی شورا:جلسه عادی شورای اسلامی شهر بناب در روز یکشنبه مورخه 2-7-96 راس ساعت 17برگزار خواهد شد در این جلسه در خصوص انتخاب شهردار و همچنین بررسی تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی بحث و بررسی خواهد شد .

پنجمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 20-6-96

دستور جلسه :

طرح لوایح

1: بررسی نامه شماره 149530-(12-6-96 )فرمانداری محترم بناب: در خصوص تجدید نظر به صورتجلسات تاریخهای 31-5-96 جلسه اول1-6-96 و جلسه دوم 1-6-96 و جلسه سوم 1-6-96 و 5-6-96 شورای اسلامی شهر بناب

2:بررسی لایحه شماره 15071-(15-6-96 )شهرداری محترم بناب : در خصوص معرفی نمایندگان شورای محترم در کمیته بررسی اسناد دیزج شمالی

3:تعیین زمان جلسه بعدی

شرح مصوبات

1: بررسی نامه شماره 149530-(12-6-96 )فرمانداری محترم بناب: احتراماًدر اجرای تبصره 4 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی هیئت تطبیق شهرستان مصوبات 4 نسخه از صورتجلسات تاریخهای 31-5-96 جلسه اول1-6-96 و جلسه دوم 1-6-96 و جلسه سوم 1-6-96 و 5-6-96 شورای اسلامی شهر بناب را بررسی کرده که تعدادی از مصوبات بدلایل ذیل با قوانین و مقررات جاری کشور مغایرت دارد . بنابراین درخواست می شود در مصوبات مذکور تجدید نظر فرمائید .

مصوبه بند 3 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد هر گونه تصمیم گیری در مورد در آمد و هزینه دانشگاه و مساعدت در تخفیف شهریه بر عهده هیات امنای دانشگاهها می باشد.

مصوبه بند 4 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 بدلیل اینکه وجوه پرداختی از محل ماده 17 دارای ردیف مشخصی بوده و پرداخت دیه از محل ماده مذکور وجاهت قانونی ندارد.

مصوبه بند 11 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 بدلیل اینکه فراز اول مصوبه با فراز دوم که موکول به تائید نهایی کرده مغایرت دارد بنابراین اجرای مصوبه وجاهت قانونی ندارد .

مصوبه بند 17 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 با ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری مغایرت دارد .

مصوبه بند 18 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 اعمال ماده 45 مقدم بر اجرای مفاد توافق و مصالحه است.

مصوبه بند 21 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 بدلیل عدم الصاق مستندات دال بر معلولیت اجرای مصوبه وجاهت قانونی ندارد.

مصوبه بند 23 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 با توجه به بررسی میدانی صورت گرفته توسط هیات تطبیق مبالغ درج شده در نظریه کارشناسی در خصوص داده های شهرداری بسیار فراتر و افزونتر از ستاده های شهرداری بوده فلذا داده و ستاده ها هیچ گونه همخوانی با یکدیگر نداشته و مصالح عمومی در راستای داده های ذکر شده به آقای فرامرز عباسیان رعایت نگردیده است بنابراین اجرای مصوبه وجهات قانونی ندارد.موضوع اعتراض شماره 149530-(12-6-96 )فرمانداری محترم در خصوص اعتراض به مصوبات مورخه 31-5-96 در جلسه مطرح و بشرح زیر تصمیم گیری شد:

در خصوص مصوبه بند 3 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 شورا مستنداً به نامه شماره 646-10-96-ص -4-5-96 ریاست محترم آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهر و روستائی با اعتراض هیئت محترم تطبیق موافقت گردید .

در خصوص مصوبه بند 4 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 شورا اعتراض هیئت محترم تطبیق مورد تائید اعضا قرار گرفت در ضمن شهردار محترم در اجرای بند 17 ماده 80 قانون شوراها نسبت به ارسال پرونده دفاعیات کارشناس محترم حقوقی در این رابطه به این شورا اقدام نماید.

در خصوص مصوبه بند 11 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 شورا با اعتراض هیئت محترم تطبیق موافقت گردید.

در خصوص مصوبه بند 17 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 شورا با اعتراض هیئت محترم تطبیق موافقت گردید.

در خصوص مصوبه بند 18 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 مقرر گردید قبل از اجرای مفاد مصالحه نسبت به اجرای ماده 45 اقدام گردد.

در خصوص مصوبه بند 21 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 مقرر گردید مستندات لازم از سوی دبیرخانه شورای اسلامی شهر جهت رویت اعضای محترم هیئت تطبیق به فرمانداری محترم ارسال گردد.

در خصوص مصوبه بند 23 صورتجلسه تاریخ 31-5-96 شورا با عنایت به اعتراض هیئت تطبیق موضوع مجدداً در صحن جلسه مورخه 20-6-96 شورای اسلامی شهر مطرح و مقرر گردید با توجه به تقاضای وارده شماره 672-(20-6-96 )آقای فرامرز عباسیان بشرح متن مقابل (نظر به اینکه هیات تطبیق شهرستان بناب مستنداً به تبصره ماده 80 قانون شورای اسلامی طی مرقومه شماره 149530-(12-6-96 نسبت به بند 23 مصوبه مورخه 31-5-96 جلسه 367 فوق العاده روز سه شنبه شورای اسلامی شهر بناب اعتراض نموده است و خواستار تجدید نظر در ستاده های شهرداری از آقای فرامرز عباسیان شده است لذا اینجانب فرامرز عباسیان در راستای تامل با شهرداری و اینکه کلیه ستاده های شهرداری بنغع مصالح عموم مصرف می شود و در قالب هبه و بخشش و با میل و طوع و رضایت خود اعلام می دارم اولاً مجوز و پروانه احداث نسبت به داده های شهرداری را نمی خواهم ثانیاً به هیچ وجه ما به التفاوت داده های شهرداری و ستاده های شهرداری را مطالبه نخواهم کرد) مصوب گردید شهرداری بناب در جهت افزایش ستاده های شهرداری، بدون صادر نمودن پروانه بصورت رایگان در حد ضوابط شهرسازی،بقیه موارد بند 23 مصوبه مورخه 31-5-96 را عملیاتی نمایند.

2:بررسی لایحه شماره 15071-(15-6-96 )شهرداری محترم بناب : احتراماً خواهشمند است نمایندگان آن شورای محترم در کمیته بررسی اسناد دیزج شمالی شهرداری بناب جهت برگزاری مرتب جلسات معرفی و امر به ابلاغ فرمائید .موضوع در جلسه مطرح پس از بحث و استماع نظر اعضای محترم در مورد کمیته مذکور مقرر گردید آقایان رحیمیان خیرالهی نظام پرست و پور جعفر در کمیته ذکر شده در لایحه شهرداری بعنوان نماینده این شورا انجام وظیفه نمایند.

3:تعیین زمان جلسه عادی شورا:جلسه فوق العاده شورا در روز چهارشنبه مورخه 22-6-96 برگزار خواهد شد در این جلسه در خصوص انتخاب شهردار و همچنین بررسی تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی بحث و بررسی خواهد شد .

اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 01-6-96

ساعت تشکیل:6 عصر-خاتمه 30-9 شب

دستور جلسه :

طرح لوایح

1:تعیین زمان برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر بناب

2:بررسی تعدادکمیسیون های داخلی شورا و اعضای آنها

3:پیشنهاد جمعی از اعضاءمبنی بر برگزاری جلسات استماع کاندیداهای پست احراز شهردار بصورت غیر علنی

4:تصمیم گیری در خصوص جلسه آتی بصورت فوق العاده

------------

خلاصه گفتگو:در آغاز جلسه امروز آقای ممقانی رئیس شورای اسلامی شورای شهر بناب با گرامیداشت هفته دولت ، شهادت شهیدان باهنر و رجایی را تسلیت گفت و خواستار حضور اعضاء در ویژه برنامه های هفته دولت شد.

در این جلسه در خصوص مسایل شهری،نحوه برگزاری و اداره جلسات ،دیدارهای مردمی،رسیدگی به مشکلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

---------------------

1:تعیین زمان برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر بناب: مقرر گردید جلسات رسمی شورا در اوایل و اواسط هر ماه برگزار گردد.

زمان تشکیل جلسات در یکی از روز های یک شنبه یا چهار شنبه خواهد بود.

در صورت نیاز به جلسات فوق العاده مراتب با پیشنهاد اعضاءیا فرماندار محترم و با تصویب اعضای شورا در جلسه ماقبل میسر خواهد بود.

2:بررسی تعدادکمیسیون های داخلی شورا و اعضای آنها:با توجه به بررسی های بعمل آمده و نطق موافقان و مخالفان در خصوص افزایش کمیسیون ها ی داخلی،پس از بحث و تبادل نظر در نهایت اعضاء مصوب نمودند کمیسیونها به شرح زیر بعد از مشخص شدن اعضاء و در جهت بررسی لوایح ارجاعی تشکیل جلسه دهند.

الف-کمیسیون برنامه و بودجه:آقایان رحیمیان-پور جعفر-ممقانی-نظامپرست-ولایی

ب-کمیسیون عمران و برنامه ریزی شهری و خدمات شهری:آقایان خیرالهی-حدادی-ولایی-ممقانی پورجعفر

ج- کمیسیون فرهنگی واجتماعی:آقایان نظام پرست-ولایی-ممقانی-رحیمیان و حدادی

د-کمیسیون حقوقی :آقایان نظام پرسن-خیرالهی-ولایی-ممقانی و رحیمیان

3:پیشنهاد جمعی از اعضاءمبنی بر برگزاری جلسات استماع کاندیداهای پست احراز شهردار بصورت غیر علنی:موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید جلسات فوق بصورت غیر علنی برگزار گردد.

4:تصمیم گیری در خصوص جلسه آتی بصورت فوق العاده:موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید جلسه آتی شورا در روز یکشنبه مورخه 5-6-96 بصورت فوق العاده برگزار شود.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

نظرات و دیدگاه شهروندان